Wyniki Zimowej Olimpiady

I Blogowa Olimpiada ZimowaWitamy na oficjalnej stronie

Komitetu Blogowych Olimpiad Zimowych.

Strona zawiera oficjalne i niepodważalne rezultaty bieżącej Olimiady Zimowej.

Generalnie nie da się podważyć opublikowanych tu rezultatów. No chyba, że podważenie będzie solidnie uzasadnione. Solidnie, czyli za pomocą na sztywno ustawionych worków z C$ami. Jedynie Międzynarodowa Komisja Antydopingowa może podaważyć opublikowane wyniki bez wsparcia w C$ach.

Zobacz również KOMUNIKATY


Konkurencje w dniu 8 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 5000 metrów męż­czyzn nagrody otrzymają:
Ste­fun — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Bieg łączony kobiet na 15 km dostaną nagrody:
Bar­tu­sia — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
chofi — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Narciarstwo dowolne — Jazda po mul­dach kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
szewcu – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biathlon — Sprint mężczyzn  dostaną nagrody:
Twoj­stary – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Domelossz -brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 9 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Sprint kobiet dostaną nagrody:
Adam89 — złota (wysłana)
nagród srebrnej i brązowej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Bieg łączony mężczyzn na 15 km  dostaną nagrody:
Ssawka— złota (wysłana)
Kroll — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 3000 metrów kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
Ste­fun — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — zjazd męż­czyzn dostaną nagrody:
DzikiDzik58 — złota (wysłana)
nagród srebr­nej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Jedynki męż­czyzn dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
Amarth — brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 105 indy­wi­du­alny dostaną nagrody:
Jona­szek — złota (wysłana)
Kro­pek — srebrna (wysłana)
Kroll— brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 10 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 500 metrów męż­czyzn nagrody otrzymają:
gazda — złota (wysłana)
leg10n — srebrna (anulowana)
twojstary — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — superkombinacja kobiet dostaną nagrody:
Piotrpm – złota (wysłana)
grabarz83 – srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1500 metrów męż­czyzn dostaną nagrody:
GREZAKOV – złota (wysłana)
srebr­nej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg pości­gowy męż­czyzn dostaną nagrody:
Ryk­ket­tard— złota (wysłana)
scyzoryk83 — srebrna (wysłana)
brązowej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Jazda po mul­dach męż­czyzn dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Proboszcz-Glan — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 11 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 500 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
grabarz83 — złota (wysłana)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
Twoj­stary — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — slo­pe­style kobiet dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
Ryk­ket­tard — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — jedynki kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Ssawka & grabarz83 — srebrne (wysłane)
gazda — brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg pości­gowy kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary— złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha – brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Sprint męż­czyzn sty­lem dowol­nym dostaną nagrody:
leg10n – złota (anulowana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
greg— brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Sprint kobiet sty­lem dowol­nym dostaną nagrody:
złota – zdyskwalifikowana przez Komisję Antydopingową
Ssawka — srebrna (wysłana)
szewcu — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 105 dru­ży­nowy dostaną nagrody:
Ssawka — złota (wysłana)
scyzoryk83 — srebrna (wysłana)
Ste­fun — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 12 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1000 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
Proboszcz-Glan — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Zjazd kobiet dostaną nagrody:
Sifu — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Dwójki męż­czyzn dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
gazda & Kroll — brązowe (wysłane)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — pary spor­towe nagrody dostaną:
Amarth — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 13 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Slo­pe­style męż­czyzn dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 500 metrów kobiet dostaną nagrody:
Nikt nie nada­wał się do wrę­cze­nia nagrody.

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1000 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
scyzoryk83 — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard— srebrna  (wysłana)
Toma­sino — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg indy­wi­du­alny męż­czyzn dostaną nagrody:
Danna — złota (wysłana)
Volish — srebrna (wysłana)
brą­zowej nie przyznano

Km­bi­na­cji nor­we­skiej — Nor­malna skocznia/bieg na 10 km otrzy­mają nagrody:
Bozy­dara & grabarz83 — złote (wysłane)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Szta­feta dostaną nagrody:
Amarth — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
GREZAKOV & Ryk­ket­tard — brązowe (wysłane)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Bieg indy­wi­du­alny kobiet na 10 km sty­lem kla­sycz­nym dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Jacko — srebrna (wysłana)
Ssawka — brązowa


Konkurencje w dniu 14 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­kom­bi­na­cja męż­czyzn dostaną nagrody:
Jac­ku­sVII — złota (wysłana)
gazda — srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg indy­wi­du­alny kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
srebrna i brą­zowa nie będą przyznane

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — soli­ści nagrody dostaną:
scyzoryk83 — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
Kroll — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Ske­le­ton kobiet nagrody otrzy­mają (po zbadaniu zapisu fotokomórki):
Jac­ku­sVII korze­nio­bojca — złota (wysłana)
Gary Jac­ku­sVII — srebrna (wysłana)
Kro­pek Gary — brąz (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Bieg indy­wi­du­alny męż­czyzn na 15 km sty­lem kla­sycz­nym nagrody otrzy­mają:
Ssawka — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Skoki akro­ba­tyczne kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
Proboszcz-Glan — brą­zowa  (wysłana)


Konkurencje w dniu 15 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Szta­feta kobiet 4 × 5 km nagrody dostaną:
Ste­fun — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard — srebrna (wysłana)
na brą­zową nikt nie zasłużył

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1500 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Jona­szek — srebrna (wysłana)
Jacko — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­gi­gant kobiet dostaną nagrody:
Greg — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard — srebrna (wysłana)
po brą­zową nikt nie startował

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1500 metrów kobiet dostaną nagrody:
Bozydara – złota (wysłana)
Nie­stety nikt inny nie nada­wał się do wrę­cze­nia pozostałych nagród.

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1000 metrów męż­czyzn dostaną nagrody:
Nie­stety nie znalazł się nikt na tyle sprytny aby sięgnąć po nagrodę.

W kon­ku­ren­cji Ske­le­ton męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
sno­of­kin — złota (wysłana)
Bozydara— srebrna (wysłana)
Brązowej nikt nie wyślizgał

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 140 indy­wi­du­alny dostaną nagrody:
grabarz83 – złota (wysłana)
Alojzy-Mucha – srebrna (wysłana)
Jona­szek – brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 16 luty 2014:

W konkurencji Biathlon – Bieg masowy męż­czyzn nikt nie otrzymuje nagrody.

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Szta­feta męż­czyzn 4 × 10 km nagrody dostaną:
Bozy­dara – złota (wysłana)
Kroll – nie będzie nagrody, bo choć smar idealnie dobrany do temperatury to dystans nie ten.
Sifu – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1500 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan – srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­gi­gant męż­czyzn dostaną nagrody:
Pio­trpm — złota (wysłana)
Bozydara — srebrna (wysłana)
po brą­zową nikt nie startował


Konkurencje w dniu 17 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 140 drużynowy dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
srebrną wraz z zakazanym małym s przejmie Komisja Antydopingowa.
Bozydara — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Skoki akro­ba­tyczne mężczyzn dostaną nagrody:
Amarth — złota (wysłana)
Alojzy-Mucha — srebrna (wysłana)
Toma­sino — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — pary taneczne nagrody dostaną:
grabarz83 — złota (wysłana)
gazda — srebrna (wysłana)
Ssawka — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg masowy kobiet dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
gary — brązowa (wysłana)

W konkurencji Bobsleje – Ślizg dwó­jek męż­czyzn nagrody dostaną:
GREZAKOV – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
grabarz83 – brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 18 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Bob­sleje — Ślizg dwó­jek kobiet nagrody dostaną:

Rodo­den­dron — złota (wysłana)
sno­of­kin & Toma­sino — srebrna (wysłana tylko do Tomasino)
GREZAKOV – brązowa (wysłana)

W Kom­bi­na­cji nor­we­skiej — Duża skocznia/10 km otrzy­mają nagrody:
gazda — złota (wysłana)
srebrnej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 10000 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
gazda — złota (wysłana)
Bozydara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Sla­lom gigant kobiet dostaną nagrody:
snoofkin — złota (ban)
po srebrną i brą­zową nikt nie startował

W kon­ku­ren­cji Short track — Szta­feta na 3000 metrów kobiet dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Twojstary – srebrna  (ban)
gazda – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Hal­fpipe męż­czyzn dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 19 luty 2014

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Sla­lom gigant męż­czyzn dostaną nagrody:
Nikt, póki co, bo sno­of­kin ma bana złoto i inne medale.

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Szta­feta mie­szana dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan — srebrna (wysłana)
Bozy­dara — brązowa

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Sprint dru­ży­nowy męż­czyzn sty­lem kla­sycz­nym nagrody dostaną:
Ssawka – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
Rodo­den­dron – brązowa  (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Sprint dru­ży­nowy kobiet sty­lem kla­sycz­nym nagrody dostaną:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
gazda – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 5000 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
GREZAKOV — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 20 luty 2014

W konkurencji Kombinacja norweska – Drużynowo nagrody dostaną:
Ssawka – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
kandydat do brązowej zrobił błąd i odpadł

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Hal­fpipe kobiet dostaną nagrody:
Złota do nikigo nie dotrze, bo się nick połą­czył z nazwą kon­ku­ren­cji
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Toma­sino — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Ski­cross męż­czyzn dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Srebr­nej nie będzie, bo Toma­sino jechał na czymś pośred­nim mię­dzy nożycz­kami a nar­tami
gazda — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Ski­cross kobiet dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Ssawka — srebr­na (wysłana)
Rodo­den­dron — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyżwiarstwo szybkie — Bieg dru­ży­nowy mężczyzn dostaną nagrody:
Rododendron – złota (wysłana)
domelossz – srebrna (wysłana)
grabarz83 – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyżwiarstwo szybkie — Bieg dru­ży­nowy kobiet dostaną nagrody:
Ssawka – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Rododendron – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Szta­feta kobiet dostaną nagrody:
gazda – złota (wysłana)
GREZAKOV – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)


Konkurencje ostatnich dni Igrzysk

Narciarstwo alepjskie – Sla­lom kobiet nagrody dostaną:
Kro­pek – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
Po pozostałe nagrody nikt nie startował
Narciarstwo alepjskie – Sla­lom mężczyzn nagrody dostaną:
Two­je­Su­mie­nie – złota (anulowane przez komisję antydopingową)
Po pozostałe nagrody nikt nie startował

Biathlon – Szta­feta męż­czyzn dostaną nagrody:
Ssawka – złota (wysłana)
Amarth – srebrna (wysłana)
Pozostałych nagród nikt nie dostał

Bob­sleje — Ślizg czwó­rek męż­czyzn nagrody dostaną:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
Nikt nie ślizgał się drugi raz.

Łyż­wiar­stwo szyb­kie — Bieg dru­ży­nowy kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota odebrana
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
GREZAKOV — brązowa (wysłana)

Short track –  Bieg na 1000 metrów kobiet nagrody dostaną:
gazda – złota (wysłana)
Bozydara – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

Short track – Szta­feta na 5000 metrów męż­czyzn nagrody dostaną:
gazda- złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

Short track –  Bieg na 500 metrów męż­czyzn nagrody dostaną:
gazda- złota (wysłana)
Bozydara – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

W konkurencjach Biegi narciarskie Bieg masowy kobiet na 30 km sty­lem dowolnym i Bieg masowy męż­czyzn na 50 km sty­lem dowolnym wszyscy źle dobrali smar do nart.
Poprawka z dnia 27.02.2014
ssawka – złota (wysłana)
kropek – srebrna (wysłana)
greg – brązowa (wysłana)

Skeleton na Olimpiadzie

SkeletonSkeleton to konkurencja obdzierania parafian z kasy na mrozie. Praktykowana jak Parafiandia długa i szeroka. Mamy wielu mistrzów, którzy nie dość, że potrafią obedrzeć parafian do ostatniego grosza to jeszcze zabiorą im jeszcze ostatnią koszulę a nawet jeśli potrzeba to oskalpują do łysego szkieletu – stąd nazwa konkurencji.

Skeleton obejmuje 2 konkurencje (2 szanse wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

Terminy startów:

13 lutego Ślizg kobiet 1. i 2. zjazd 8:30 czasu bloga
14 lutego Ślizg mężczyzn 1. i 2. zjazd 13:30 czasu bloga
Ślizg kobiet 3. i 4. zjazd 16:40 czasu bloga
15 lutego Ślizg mężczyzn 3. i 4. zjazd 15:45 czasu bloga

Tym razem premiować będziemy graczy, którzy potrafią osaczyć innych z przodu i z tyłu. W tym celu każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to numer przejazdu. Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Ślizg kobiet i zgłasza pierwszy zjazd to musi 13 lutego między 8:30 a 12:30 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Ślizg kobiet, 1

Do trzeciego i czwartego zjazdu będą zakwalifikowani maksymalnie 10 graczy, którzy najszybciej i poprawnie wyślą oba komentarze (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to komentarze te oddzielone tylko 1 komentarzem innego zawodnika (otoczą go z przodu i z tyłu). Dodatkowo komentarze od jednego gracza nie mogą pojawić w tej samej minucie (wg czasu bloga). Tylko jednoczesne spełnienie tych trzech warunków pozwoli wygrać i przejść do 3 i 4 zjazdu. Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 zjazd. Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się.

Gracze, którzy zakwalifikują się do 3 i 4 zjazdu muszą w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to numer przejazdu. Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Ślizg kobiet i zgłasza trzeci zjazd to musi 14 lutego między 16:40 a 20:40 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Ślizg kobiet, 3

Wygrywa 3 graczy , którzy poprawnie wyślą oba komentarze (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to komentarze te oddzielone tylko 1 komentarzem innego zawodnika (otoczą go z przodu i z tyłu). Dodatkowo komentarze od jednego gracza nie mogą pojawić w tej samej minucie (wg czasu bloga). Tylko jednoczesne spełnienie tych trzech warunków pozwoli wygrać. Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 zjazd. Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się. Niestety może się zdarzyć, że nikt nie dostanie nagrody w tej konkurencji.

grafika: wikipedia


SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Saneczkarstwo na Olimpiadzie

SaneczkarstwoSaneczkarstwo to bardziej zabawa niż sport. Praktykowane jest od wielu lat. Ma też wiele odmian. Przyjaciół wozi się sankami a wrogów przejeżdża. Nasłynniejsze sanki – „Egzekutor” były użwyane przez Gestapoo a potem przez eSBe do rozmów z niepokornymi. Teraz będzie można nimi pojeździć na torze.

Saneczkarstwo obejmuje 4 konkurencje (4 szanse wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

Terminy startów:

8 lutego Jedynki mężczyzn 1. i 2. zjazd 15:30 czasu bloga
9 lutego 3. i 4. zjazd 15:30 czasu bloga
10 lutego Jedynki kobiet 1. i 2. zjazd 15:45 czasu bloga
11 lutego 3. i 4. zjazd 15:30 czasu bloga
12 lutego Dwójki mężczyzn 15:15 czasu bloga
13 lutego Sztafeta 17:15 czasu bloga

Opis konkurencji:

Saneczkami trzeba zrobić 4 przejazdy. Zjazdy podzielone są na 2 dni. W pierwszym dniu konkurencji (zjazd 1 i 2) każdy z graczy próbuje swoich sił 2 razy. W tym celu  musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to numer zjazdu. Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Dwójki mężczyzn i jest to jego pierwszy komentarz w tej konkurencji to musi 12 lutego między 15:30 a 19:30 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Jedynki mężczyzn, 1

Do 3 i 4 ślizgu zostaną dopuszczeni gracze, których komentarze zostały opublikowane jako 1,2,3,4 (pierwszy zjazd) i cztery ostatnie przed 19:30 (drugi zjazd).

Nagrody wygrywa 4 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to pierwszy komentarz 3 ślizgu (złota nagroda), drugi komentarz 3 ślizgu (srebrna nagroda), przedostatni komentarz 4 ślizgu (srebrna nagroda) i ostatni komentarz 4 ślizgu (brązowa nagroda). Każdy gracz może opublikować 1 komentarz na 1 ślizg . Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się. Jeden gracz nie może wygrać więcej niż 1 medalu w 1 konkurencji. Jeśli tak się stanie w wyniku bezpośredniego zastosowania zasad konkursu to wysłany mu zostanie jedynie lepsza nagroda z tej konkurencji).

W przypadku Dwójki mężczyzn i Sztafety będzie ważny jeden przejazd. A by wziąć udział każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to wymarzona ilość punktów za przejazd (od 1 do 10). Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Dwójki mężczyzn i uważa, że należy mu 10 punktów to musi 12 lutego między 17:15 a 21:15 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Dwójki mężczyzn, 10

Nagrody wygrywa 4 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to pierwsze komentarze o okrągłej godzinie. Pierwszy komentarz o pierwszej pełnej godzinie w wymaganym przedziale czasowym dostanie złoto. Pierwszy komentarz o drugiej pełnej godzinie w wymaganym przedziale czasowym dostanie srebro. Pierwszy komentarz o trzeciej pełnej godzinie w wymaganym przedziale czasowym dostanie brąz. Pierwszy komentarz o czwartej pełnej godzinie w wymaganym przedziale czasowym dostanie brąz. Nie ma znaczenia kto ile zdobył punktów, bo ślizg oceniają humaniści a nie matematycy. Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 konkurencję. A zatem trzeba się od razu zdecydować, na którą pełną godzinę się poluje. Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się. 

Wysła­nie 2 komen­ta­rzy dla 1 kon­ku­ren­cji dys­kwa­li­fi­kuje w niej gra­cza (i tylko w tej).

Grafika: wikipedia


SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Narciarstwo alpejskie na Olimpiadzie

Narciarstwo alpejskie to sport niszowy. Dostępny tylko dla elity xięcy odpoczywającej w Alpach. Mimo wyraźnych protestów profesorów Miodka i Majoneza utrwaliło się wiele błędów językowych związanych z nazwami konkurencji. Np: „Superkombinacja kobiet” to prawidłowo „Superkombinacja z kobietą”.

Narciarstwo alpejskie obejmuje 10 konkurencji (10 szans wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

 Terminy startów:

9 lutego Zjazd mężczyzn 8:00 czasu bloga
10 lutego Superkombinacja kobiet 12:00 czasu bloga
12 lutego Zjazd kobiet 8:00 czasu bloga
14 lutego Superkombinacja mężczyzn 12:30 czasu bloga
15 lutego Supergigant kobiet 8:00 czasu bloga
16 lutego Supergigant mężczyzn 8:00 czasu bloga
18 lutego Slalom gigant kobiet 11:30 czasu bloga
19 lutego Slalom gigant mężczyzn 11:30 czasu bloga
21 lutego Slalom kobiet 17:15 czasu bloga
22 lutego Slalom mężczyzn 17:15 czasu bloga

Opis konkurencji:

Narciarstwo apejskie to sport polegający na slalomie między zasadami.  Nikt nie wie czemu ale zwycięzcą ogłasza się osobę z 10 wynikiem, srebnym medalistą z 20, a brązowym z 30. Każdy zgłaszający się do konkurencji musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to czas przejazdu (od 1 do 10 min). Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Zjazd mężczyzn i uważa, że zajmie mu to 2 minuty to musi 9 lutego między 8:00 a 12:00 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Zjazd mężczyzn, 2

Nagrody wygrywa 3 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i ich komentarze będą 10, 20, 30 w tej konkurencji. Nie ma znaczenia kto ile jechał (wybrał sobie minut), bo zasady są dziwne. Wysła­nie 2 komen­ta­rzy dla 1 kon­ku­ren­cji dys­kwa­li­fi­kuje w niej gra­cza (i tylko w tej). Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 konkurencję. Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się. 

Grafika: wikipedia


SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Biathlon na Olimpiadzie

BiathlonBiathlon to dyscyplina dla prawdziwych twardzieli. Trzeba jechać i strzelać. Mięczaki zatrzymują się aby wycelować ale zawodowcy nawet nie zwalniają. Bo i po co? Seria z AK47 trafia nawet bez celowania. Co zamożniejsi sportowcy używają też Bazooki. Dzięki niej nawet trafienie obok tarczy dziurawi ją z maksymalną ilością punktów.

Biathlon obejmuje 11 konkurencji (11 szans wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

 Terminy startów:

Data

Konkurencja

Godzina

8 lutego Sprint mężczyzn 15:30 Czasu bloga
9 lutego Sprint kobiet 15:30 Czasu bloga
10 lutego Bieg pościgowy mężczyzn 16:00 Czasu bloga
11 lutego Bieg pościgowy kobiet 16:00 Czasu bloga
13 lutego Bieg indywidualny mężczyzn 15:00 Czasu bloga
14 lutego Bieg indywidualny kobiet 15:00 Czasu bloga
16 lutego Bieg masowy mężczyzn 16:00 Czasu bloga
17 lutego Bieg masowy kobiet 16:00 Czasu bloga
19 lutego Sztafeta mieszana 15:30 Czasu bloga
21 lutego Sztafeta kobiet 15:30 Czasu bloga
22 lutego Sztafeta mężczyzn 15:30 Czasu bloga

Opis konkurencji:

Bieganie i strzelanie jednocześnie. Biegać będzie się po klawiaturze a strzelać na własną pozycję. W tym celu każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwa konkurencji, X

gdzie X to numer z jakim ukaże się jego komentarz. Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Sprint mężczyzn i uważa, że zdąży napisać jako pierwszy to musi 8 lutego między 15:30 a 19:30 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Sprint mężczyzn, 1

Nagrody wygrywa 3 pierwszych graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i jednocześnie zgadną z jakim numerem ukaże się ich komentarz. Każdy gracz może opublikować 1 komentarz na 1 konkurencję. Wysłanie 2 komentarzy dla 1 konkurencji dyskwalifikuje w niej gracza (i tylko w tej). Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dożywotnią dyskwalifikacją podszywającego się. Jeden gracz może brać udział w wielu konkurencjach.

Grafika: wikipedia


SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Bobsleje na Olimpiadzie

BobslejeBobsleje to szkółka współpracy z wikarymi i dlatego każdy porządny Xiąc musi przejść odpowiednie przeszkolenie jeszcze w czasie seminarium. Niektórzy dla poprawienia wyników używają specjalnych skafandrów ale ci najlepsi czerpią radość, gdy ich ciała nie ogranicza żaden strój a w bobsleju czeka na nich trzech innych pasjonatów zimowych igraszek.

Bobsleje obejmują 3 konkurencje ( 3 szanse wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

 Terminy startów:

16 lutego Ślizg dwójek mężczyzn 1. i 2. zjazd 17:15 czasu bloga
17 lutego 3. i 4. zjazd 15:30 czasu bloga
18 lutego Ślizg dwójek kobiet 1. i 2. zjazd 16:15 czasu bloga
19 lutego 3. i 4. zjazd 17:15 czasu bloga
22 lutego Ślizg czwórek mężczyzn 1. i 2. zjazd 17:30 czasu bloga
23 lutego 3. i 4. zjazd 10:30 czasu bloga

 Opis konkurencji:

Bobslejami trzeba zrobić 4 przejazdy. Zjazdy podzielone są na 2 dni. W pierwszym dniu konkurencji (zjazd 1 i 2) każdy Xiąc próbuje swoich sił 2 razy. W tym celu każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to numer zjazdu. Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Ślizg dwójek mężczyzn i jest to jego pierwszy komentarz w tej konkurencji to musi 16 lutego między 17:15 a 21:15 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Ślizg dwójek mężczyzn, 1

Do 3 i 4 ślizgu zostaną dopuszczeni gracze, których komentarze zostały opublikowane jako 1,2,3,4 (pierwszy zjazd) i cztery ostatnie (drugi zjazd). Jeśli z pierwszego i drugiego zjazdu zakwalifikuje się ta sama osoba, to do 3 i 4 zjazdu trafi odpowiednio mniej osób. 

Nagrody wygrywa 4 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to pierwszy komentarz 3 ślizgu (złota nagroda), drugi komentarz 3 ślizgu (srebrna nagroda), przedostatni komentarz 4 ślizgu (srebrna nagroda) i ostatni komentarz 4 ślizgu (brązowa nagroda). Każdy gracz może opublikować 1 komentarz na 1 ślizg. Wysła­nie 2 komen­ta­rzy dla 1 ślizgu w kon­ku­ren­cji dys­kwa­li­fi­kuje w niej gra­cza (i tylko w tej). Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dyskwalifikacją podszywającego się. Jeden gracz nie może wygrać więcej niż 1 medalu w 1 konkurencji. Jeśli tak się stanie w wyniku bezpośredniego zastosowania zasad konkursu to wysłana mu zostanie 1 szt lepszej nagrody z tej konkurencji.

Uwaga:
Ze względu na planowaną mgłę (taką jak dziś) zostają odwołane 3 i 4 ślizgi dwójek kobiet oraz czwórek mężczyzn. Wynik konkursu zostanie ustalony po 1 i 2 zjeździe. Zmianę regulaminu sponsoruje Xiąc Belenus.
„Nagrody wygrywa 4 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to pierwszy komentarz 1 ślizgu (złota nagroda), drugi komentarz 1 ślizgu (srebrna nagroda), przedostatni komentarz 2 ślizgu (srebrna nagroda) i ostatni komentarz 2 ślizgu (brązowa nagroda). „

Grafika: wikipedia


SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

 

Kombinacja norweska na Olimpiadzie

Kombinacja norweskaKombinację norweską uprawia każdy Xiąc, który na swojej plebani gości pielgrzymujące pary z Norwegii. Specjalnie w tym celu na plebanii wstawione jest jedno duuuże łóżko. Wiemy, że parafie usytuowane na północy mają większe szanse treningu ale nikt nie twierdzi, że wszystko musi się odbywać sprawiedliwie. Musi się odbywać zyskownie.

Kombinacja norweska obejmuje 3 konkurencje (3 szanse wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

 Terminy startów:

12 lutego Normalna skocznia/10 km Skoki na normalnej skoczni 10:30 czasu bloga
Bieg na 10 km 19:00 czasu bloga
18 lutego Duża skocznia/10 km Skoki na dużej skoczni 10:30 czasu bloga
Bieg na 10 km 19:00 czasu bloga
20 lutego Drużynowo Skoki na dużej skoczni 9:00 czasu bloga
Sztafeta 4 × 5 km 19:00 czasu bloga

 

Nowy termin startu (powtórzenie biegu z 12.02.2014)

13 lutego Normalna skocznia/10 km Bieg na 10 km 19:00 czasu bloga

Kombinacja Norweska z dnia 12.02.2014 zostaje przełożona. Nie będzie nagród za bieg z 12.02. Wszyscy gracze, którzy wysłali komunikat zgłoszeniowy 12 lutego (skoki, biegi lub oba) mogą ponownie wysłać swoje zgłoszenie 13 lutego. Nowy komunikat zgłoszeniowy powinien wyglądać następująco:

nick z gry, Normalna skocznia/10 km, powtórka

Dla poprawienia humorów nagrody wygrywa 6 (a nie 3) graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to 6 pierwszych komentarzy, które będą opublikowane jako jedyne w danej minucie. 2 pierwsze to złoto, 2 kolejne to srebro, 2 kolejne to brąz.

 Opis konkurencji:

Kombinacja norweska składa się z 2 części. W pierwszym części każdy z graczy skacze tak daleko, że inni zamierają z wrażenia i nie mogą skakać. W tym celu każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to odległość skoku w metrach (od 1 do 999). Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Normalna skocznia/10 km i uważa, że skacze 200 m to musi 12 lutego między 10:30 a 14:30 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Normalna skocznia/10 km, 200

Do biegów zostaną dopuszczeni ci gracze, których wpisy będą jedyne w danej minucie. Dopuszczeni gracze muszą w ciągu 4h od momentu startu biegu opublikować  komentarz z inną liczbą niż poprzednio.

Nagrody wygrywa 3 graczy, którzy poprawnie wyślą oba komentarze (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to 3 pierwsze komentarze, które będą opublikowane jako jedyne w danej minucie. Jako, że minuta jest bezpośrednio powiązana z godziną to np: 17:02 i 18:02 są traktowane jako inne minuty. Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 część konkurencji. Wysła­nie 2 komen­ta­rzy dla 1 części kon­ku­ren­cji dys­kwa­li­fi­kuje w niej gra­cza (i tylko w tej). Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dożywotnią dyskwalifikacją podszywającego się. 

Uwaga:

W związku z mgłą panującą na skoczni zamiast porannego konkursu na skoczni w dniach 18 i 20 lutego wszyscy zawodnicy skoczą sobie na piwo. Rozstrzynięcie w konkurencji Kombinacja norweska nastąpi w czasie biegów .

Nowy wpis w regulaminie:

„Nagrody wygrywa 3 graczy, którzy poprawnie wyślą komentarz (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to 3 pierwsze komentarze, które będą opublikowane jako jedyne w danej minucie. Jako, że minuta jest bezpośrednio powiązana z godziną to np: 17:02 i 18:02 są traktowane jako inne minuty.”

Grafika: wikipedia


 SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Łyżwiarstwo figurowe na Olimpiadzie

Łyżwiarstwo figurowe jest szczególnie często praktykowane gdy zimą przychodzi CBA na parafię. Wtedy trzeba nielada figury odstawiać aby nie dać się złapać tj. nie dać się wrobić w prowokację. Najlepsi robią takie figury retoryczne, że CBA aresztuje własnego dowódcę oddziału.

Łyżwiarstwo figurowe obejmuje 4 konkurencje (4 szanse wygrania):

złota nagroda:
srebrna nagroda:
brązowa nagroda:

 Terminy startów:

11 lutego Program krótki par sportowych 16:00 czasu bloga
12 lutego Program dowolny par sportowych 16:45 czasu bloga
13 lutego Program krótki solistów 16:00 czasu bloga
14 lutego Program dowolny solistów 16:00 czasu bloga
16 lutego Taniec krótki par tanecznych 16:00 czasu bloga
17 lutego Taniec dowolny par tanecznych 16:00 czasu bloga
19 lutego Program krótki solistek 16:00 czasu bloga
20 lutego Program dowolny solistek 16:00 czasu bloga

Opis konkurencji:

Łyżwiarstwo figurowe składa się z 2 części. W pierwszej trzeba wykonać program krótki. W tym celu każdy z graczy musi w ciągu 4h od czasu (i daty) podanego w tabeli napisać komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to czas pokazu (30s-60s). Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Program krótki par sportowych i uważa, że zajmie mu to 40 sekund to musi 11 lutego między 16:00 a 20:00 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Program krótki par sportowych, 40

Do programu dowolnego zostanie dopuszczonych pierwszych 10 graczy, których czas publikacji (a nie czas wykonania programu sportowego) jest inny niż w komentarzu bezpośrednio poprzedzającym i następującym po nim. Logiczne jest, że pierwszy i ostatni komentarz punktualnie zamieszczony nie daje możliwości kwalifikacji. Może się też zdarzyć, że nie uzbiera się 10 graczy. Dopuszczeni gracze muszą w ciągu 4h od momentu startu programu dowolnego opublikować komentarz:

nick z gry, nazwę konkurencji, X

gdzie X to czas pokazu (200s-300s). Np jeśli gracz o nicku Marcin startuje w konkurencji Program dowolny par sportowych i uważa, że zajmie mu to 240 sekund to musi 12 lutego między 16:45 a 20:45 napisać komentarz w tym wątku o treści:

Marcin, Program dowolny par sportowych, 240

Nagrody wygrywa 3 graczy, którzy poprawnie wyślą oba komentarze (uwaga na odstępy i przecinki w komentarzach) i będą to 3 pierwsze komentarze w programie dowolnym, których czas publikacji jest inny niż w komentarzu bezpośrednio poprzedzającym i następującym po nim. Logiczne jest, że pierwszy i ostatni komentarz punktualnie zamieszczony nie daje możliwości wygranej. Każdy gracz może opublikować tylko 1 komentarz na 1 program w konkurencji. Wysła­nie 2 komen­ta­rzy dla 1 programu w kon­ku­ren­cji dys­kwa­li­fi­kuje w niej gra­cza (i tylko w tej). Komentarze wysłane zbyt późno lub zbyt wcześnie nie będą brane pod uwagę a szansa w tej konkurencji przepada. Podszywanie się pod innego gracza będzie karane dożywotnią dyskwalifikacją podszywającego się.

Uwaga:

Zostają odwołane zawody solistek w Łyżwiarstwie figurowym w dniach 19-20 lutego. Solistki będą bawić się z graczami Morrigan i Goibniu. A reszta musi obejść się smakiem. Jeśli się to komuś nie podoba może osobiście odwiedzić parafie tych xiąców i wytłumaczyć jaki błąd robią.

Grafika: wikipedia


 

SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE |
NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE |
KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

 

Olimpiada Soczki 2014

Wybierz i wystartuj w swojej konkurencji.

SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE | NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE | KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE |

Zobacz również

Sprawdzanie wyników konkurencji | Komunikaty Olimpijskie |


W związku ze skandaliczną odmową uznania olimpijskiej Reprezentacji Parafiandii Bizowej ogłaszamy, że prosić się nie będziemy i zorganizujemy własną Olimpiadę Zimową. Udało się nawet wynegocjować wynajęcie odległej o 100 km od gospodarza igrzysk wsi o bardzo zbliżonej nazwie – Małe Soczi. Wieś ta jest  bardziej znana w śwecie jako Soczki. Mamy już też przekupionych tj wynajętych sędziów i sprowadzonych kibiców. Zamrażamy kałuże i glinianki pod igrzyska.

I dlatego zapraszamy wszystkich Wodzów i  Xiędzów na:

I Blogowe Igrzyska Zimowe

I Blogowa Olimpiada Zimowa

oraz wszystkich innych, którym nie udało się wyjechać do Soczi.

W programie igrzysk planowane jest 14 dyscyplin i 87 konkurencji. Niestety wieś położona jest 100 km ale na południe od Soczi. Mogą więc występować przejściowe problemy ze śniegiem oraz z mrożeniem jezior i glinianek na potrzeby rozgrywanych konkurencji.

UPDATE 8.02.2014
Spis dyscyplin, które udało się już zorganizować:

SKOKI NARCIARSKIE | SKELETON | SHORT TRACK | SANECZKARSTWO | NARCIARSTWO DOWOLNE | NARCIARSTWO ALPEJSKIE | BIEGI NARCIARSKIE | BIATHLON | BOBSLEJE | KOMBINACJA NORWESKA | ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE | ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

Grafika na podstawie openclipart.org