Wyniki Zimowej Olimpiady

65

I Blogowa Olimpiada ZimowaWitamy na oficjalnej stronie

Komitetu Blogowych Olimpiad Zimowych.

Strona zawiera oficjalne i niepodważalne rezultaty bieżącej Olimiady Zimowej.

Generalnie nie da się podważyć opublikowanych tu rezultatów. No chyba, że podważenie będzie solidnie uzasadnione. Solidnie, czyli za pomocą na sztywno ustawionych worków z C$ami. Jedynie Międzynarodowa Komisja Antydopingowa może podaważyć opublikowane wyniki bez wsparcia w C$ach.

Zobacz również KOMUNIKATY


Konkurencje w dniu 8 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 5000 metrów męż­czyzn nagrody otrzymają:
Ste­fun — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Bieg łączony kobiet na 15 km dostaną nagrody:
Bar­tu­sia — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
chofi — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Narciarstwo dowolne — Jazda po mul­dach kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
szewcu – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biathlon — Sprint mężczyzn  dostaną nagrody:
Twoj­stary – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Domelossz -brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 9 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Sprint kobiet dostaną nagrody:
Adam89 — złota (wysłana)
nagród srebrnej i brązowej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Bieg łączony mężczyzn na 15 km  dostaną nagrody:
Ssawka— złota (wysłana)
Kroll — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 3000 metrów kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
Ste­fun — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — zjazd męż­czyzn dostaną nagrody:
DzikiDzik58 — złota (wysłana)
nagród srebr­nej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Jedynki męż­czyzn dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
Amarth — brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 105 indy­wi­du­alny dostaną nagrody:
Jona­szek — złota (wysłana)
Kro­pek — srebrna (wysłana)
Kroll— brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 10 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 500 metrów męż­czyzn nagrody otrzymają:
gazda — złota (wysłana)
leg10n — srebrna (anulowana)
twojstary — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — superkombinacja kobiet dostaną nagrody:
Piotrpm – złota (wysłana)
grabarz83 – srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1500 metrów męż­czyzn dostaną nagrody:
GREZAKOV – złota (wysłana)
srebr­nej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg pości­gowy męż­czyzn dostaną nagrody:
Ryk­ket­tard— złota (wysłana)
scyzoryk83 — srebrna (wysłana)
brązowej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Jazda po mul­dach męż­czyzn dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Proboszcz-Glan — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 11 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 500 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
grabarz83 — złota (wysłana)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
Twoj­stary — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — slo­pe­style kobiet dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
Ryk­ket­tard — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — jedynki kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Ssawka & grabarz83 — srebrne (wysłane)
gazda — brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg pości­gowy kobiet dostaną nagrody:
Twoj­stary— złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha – brą­zo­wa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi narciarskie – Sprint męż­czyzn sty­lem dowol­nym dostaną nagrody:
leg10n – złota (anulowana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
greg— brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Sprint kobiet sty­lem dowol­nym dostaną nagrody:
złota – zdyskwalifikowana przez Komisję Antydopingową
Ssawka — srebrna (wysłana)
szewcu — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 105 dru­ży­nowy dostaną nagrody:
Ssawka — złota (wysłana)
scyzoryk83 — srebrna (wysłana)
Ste­fun — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 12 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1000 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
Proboszcz-Glan — złota (wysłana)
Twoj­stary — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Zjazd kobiet dostaną nagrody:
Sifu — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Dwójki męż­czyzn dostaną nagrody:
Twoj­stary — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
gazda & Kroll — brązowe (wysłane)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — pary spor­towe nagrody dostaną:
Amarth — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 13 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Slo­pe­style męż­czyzn dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 500 metrów kobiet dostaną nagrody:
Nikt nie nada­wał się do wrę­cze­nia nagrody.

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1000 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
scyzoryk83 — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard— srebrna  (wysłana)
Toma­sino — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg indy­wi­du­alny męż­czyzn dostaną nagrody:
Danna — złota (wysłana)
Volish — srebrna (wysłana)
brą­zowej nie przyznano

Km­bi­na­cji nor­we­skiej — Nor­malna skocznia/bieg na 10 km otrzy­mają nagrody:
Bozy­dara & grabarz83 — złote (wysłane)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Sanecz­kar­stwo — Szta­feta dostaną nagrody:
Amarth — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
GREZAKOV & Ryk­ket­tard — brązowe (wysłane)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Bieg indy­wi­du­alny kobiet na 10 km sty­lem kla­sycz­nym dostaną nagrody:
gazda — złota (wysłana)
Jacko — srebrna (wysłana)
Ssawka — brązowa


Konkurencje w dniu 14 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­kom­bi­na­cja męż­czyzn dostaną nagrody:
Jac­ku­sVII — złota (wysłana)
gazda — srebr­na (wysłana)
brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg indy­wi­du­alny kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
srebrna i brą­zowa nie będą przyznane

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — soli­ści nagrody dostaną:
scyzoryk83 — złota (wysłana)
sno­of­kin — srebrna (wysłana)
Kroll — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Ske­le­ton kobiet nagrody otrzy­mają (po zbadaniu zapisu fotokomórki):
Jac­ku­sVII korze­nio­bojca — złota (wysłana)
Gary Jac­ku­sVII — srebrna (wysłana)
Kro­pek Gary — brąz (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Bieg indy­wi­du­alny męż­czyzn na 15 km sty­lem kla­sycz­nym nagrody otrzy­mają:
Ssawka — złota (wysłana)
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Skoki akro­ba­tyczne kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
Toma­sino — srebrna (wysłana)
Proboszcz-Glan — brą­zowa  (wysłana)


Konkurencje w dniu 15 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Biegi nar­ciar­skie — Szta­feta kobiet 4 × 5 km nagrody dostaną:
Ste­fun — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard — srebrna (wysłana)
na brą­zową nikt nie zasłużył

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1500 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Jona­szek — srebrna (wysłana)
Jacko — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­gi­gant kobiet dostaną nagrody:
Greg — złota (wysłana)
Ryk­ket­tard — srebrna (wysłana)
po brą­zową nikt nie startował

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1500 metrów kobiet dostaną nagrody:
Bozydara – złota (wysłana)
Nie­stety nikt inny nie nada­wał się do wrę­cze­nia pozostałych nagród.

W kon­ku­ren­cji Short track — Bieg na 1000 metrów męż­czyzn dostaną nagrody:
Nie­stety nie znalazł się nikt na tyle sprytny aby sięgnąć po nagrodę.

W kon­ku­ren­cji Ske­le­ton męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
sno­of­kin — złota (wysłana)
Bozydara— srebrna (wysłana)
Brązowej nikt nie wyślizgał

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 140 indy­wi­du­alny dostaną nagrody:
grabarz83 – złota (wysłana)
Alojzy-Mucha – srebrna (wysłana)
Jona­szek – brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 16 luty 2014:

W konkurencji Biathlon – Bieg masowy męż­czyzn nikt nie otrzymuje nagrody.

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Szta­feta męż­czyzn 4 × 10 km nagrody dostaną:
Bozy­dara – złota (wysłana)
Kroll – nie będzie nagrody, bo choć smar idealnie dobrany do temperatury to dystans nie ten.
Sifu – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 1500 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
Twoj­stary — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan – srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Super­gi­gant męż­czyzn dostaną nagrody:
Pio­trpm — złota (wysłana)
Bozydara — srebrna (wysłana)
po brą­zową nikt nie startował


Konkurencje w dniu 17 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Skoki nar­ciar­skie — HS 140 drużynowy dostaną nagrody:
grabarz83 — złota (wysłana)
srebrną wraz z zakazanym małym s przejmie Komisja Antydopingowa.
Bozydara — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Skoki akro­ba­tyczne mężczyzn dostaną nagrody:
Amarth — złota (wysłana)
Alojzy-Mucha — srebrna (wysłana)
Toma­sino — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo figu­rowe — pary taneczne nagrody dostaną:
grabarz83 — złota (wysłana)
gazda — srebrna (wysłana)
Ssawka — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Bieg masowy kobiet dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
gary — brązowa (wysłana)

W konkurencji Bobsleje – Ślizg dwó­jek męż­czyzn nagrody dostaną:
GREZAKOV – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
grabarz83 – brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 18 luty 2014:

W kon­ku­ren­cji Bob­sleje — Ślizg dwó­jek kobiet nagrody dostaną:

Rodo­den­dron — złota (wysłana)
sno­of­kin & Toma­sino — srebrna (wysłana tylko do Tomasino)
GREZAKOV – brązowa (wysłana)

W Kom­bi­na­cji nor­we­skiej — Duża skocznia/10 km otrzy­mają nagrody:
gazda — złota (wysłana)
srebrnej i brą­zo­wej nie przyznano

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 10000 metrów męż­czyzn nagrody otrzy­mają:
gazda — złota (wysłana)
Bozydara — srebrna (wysłana)
grabarz83 — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Sla­lom gigant kobiet dostaną nagrody:
snoofkin — złota (ban)
po srebrną i brą­zową nikt nie startował

W kon­ku­ren­cji Short track — Szta­feta na 3000 metrów kobiet dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Twojstary – srebrna  (ban)
gazda – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Hal­fpipe męż­czyzn dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
Alojzy-Mucha — brą­zowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 19 luty 2014

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo alpej­skie — Sla­lom gigant męż­czyzn dostaną nagrody:
Nikt, póki co, bo sno­of­kin ma bana złoto i inne medale.

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Szta­feta mie­szana dostaną nagrody:
Toma­sino — złota (wysłana)
Proboszcz-Glan — srebrna (wysłana)
Bozy­dara — brązowa

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Sprint dru­ży­nowy męż­czyzn sty­lem kla­sycz­nym nagrody dostaną:
Ssawka – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
Rodo­den­dron – brązowa  (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Biegi Nar­ciar­skie — Sprint dru­ży­nowy kobiet sty­lem kla­sycz­nym nagrody dostaną:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
gazda – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyż­wiar­stwo szyb­kie — 5000 metrów kobiet nagrody otrzy­mają:
GREZAKOV — złota (wysłana)
grabarz83 — srebrna (wysłana)
gazda — brązowa (wysłana)


Konkurencje w dniu 20 luty 2014

W konkurencji Kombinacja norweska – Drużynowo nagrody dostaną:
Ssawka – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
kandydat do brązowej zrobił błąd i odpadł

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Hal­fpipe kobiet dostaną nagrody:
Złota do nikigo nie dotrze, bo się nick połą­czył z nazwą kon­ku­ren­cji
Bozy­dara — srebrna (wysłana)
Toma­sino — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Ski­cross męż­czyzn dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Srebr­nej nie będzie, bo Toma­sino jechał na czymś pośred­nim mię­dzy nożycz­kami a nar­tami
gazda — brą­zowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Nar­ciar­stwo dowolne — Ski­cross kobiet dostaną nagrody:
Bozy­dara — złota (wysłana)
Ssawka — srebr­na (wysłana)
Rodo­den­dron — brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyżwiarstwo szybkie — Bieg dru­ży­nowy mężczyzn dostaną nagrody:
Rododendron – złota (wysłana)
domelossz – srebrna (wysłana)
grabarz83 – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Łyżwiarstwo szybkie — Bieg dru­ży­nowy kobiet dostaną nagrody:
Ssawka – złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Rododendron – brązowa (wysłana)

W kon­ku­ren­cji Bia­th­lon — Szta­feta kobiet dostaną nagrody:
gazda – złota (wysłana)
GREZAKOV – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)


Konkurencje ostatnich dni Igrzysk

Narciarstwo alepjskie – Sla­lom kobiet nagrody dostaną:
Kro­pek – złota (wysłana)
gazda – srebrna (wysłana)
Po pozostałe nagrody nikt nie startował
Narciarstwo alepjskie – Sla­lom mężczyzn nagrody dostaną:
Two­je­Su­mie­nie – złota (anulowane przez komisję antydopingową)
Po pozostałe nagrody nikt nie startował

Biathlon – Szta­feta męż­czyzn dostaną nagrody:
Ssawka – złota (wysłana)
Amarth – srebrna (wysłana)
Pozostałych nagród nikt nie dostał

Bob­sleje — Ślizg czwó­rek męż­czyzn nagrody dostaną:
grabarz83 – złota (wysłana)
Ssawka – srebrna (wysłana)
Nikt nie ślizgał się drugi raz.

Łyż­wiar­stwo szyb­kie — Bieg dru­ży­nowy kobiet dostaną nagrody:
grabarz83 — złota odebrana
Rodo­den­dron — srebrna (wysłana)
GREZAKOV — brązowa (wysłana)

Short track –  Bieg na 1000 metrów kobiet nagrody dostaną:
gazda – złota (wysłana)
Bozydara – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

Short track – Szta­feta na 5000 metrów męż­czyzn nagrody dostaną:
gazda- złota (wysłana)
grabarz83 – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

Short track –  Bieg na 500 metrów męż­czyzn nagrody dostaną:
gazda- złota (wysłana)
Bozydara – srebrna (wysłana)
Ssawka – brązowa (wysłana)

W konkurencjach Biegi narciarskie Bieg masowy kobiet na 30 km sty­lem dowolnym i Bieg masowy męż­czyzn na 50 km sty­lem dowolnym wszyscy źle dobrali smar do nart.
Poprawka z dnia 27.02.2014
ssawka – złota (wysłana)
kropek – srebrna (wysłana)
greg – brązowa (wysłana)

Tagi: ,

65 komentarzy

 1. tomasino napisał(a):

  Brakuje wyników z biathlon sprint mężczyzn z dn. 8.02.2014

 2. Twojstary napisał(a):

  Oto pierwsza i nieoficjalna klasyfikacja medalowa czkająca na autoryzację komitetu centralnego:

  1 grabarz83 – 2z 1s 1b
  2 Twoj­stary – 2z 1s
  3 Ssawka – 1z 1s
  4 Stefun – 1z 1b
  5 Adam89 – 1z
  Bartusia – 1z
  DzikiDzik58 – 1z
  Jonaszek – 1z
  6 snoofkin – 2s
  7 Kroll – 1s 1b
  8 Kropek – 1s
  Proboszcz-Glan – 1s
  9 Alojzy-Mucha – 1b
  Amarth – 1b
  chofi – 1b
  Domelossz – 1 b
  szewcu – 1b

  ps. Ciekawe czy uda się nakłonić komitet do nagrodzenia pierwszych trzech miejsc jakimś skromnym medalem na koniec olimpiady, Oraz skromnego proboszcza pomysłodawcy odnotowującego w czynie społecznym powyższy ranking.

  • Marcin napisał(a):

   Ciekawe. Też o tym myślałem. ALe chciałem jeszcze aby medalowi xiącowie określili jakie kraje przekupiły ich do reprezentowania.

   • Twojstary napisał(a):

    Bez zachęty żaden się nie przyzna, a jak by wyszło że przekupił ich kraj kwitnącej brzozy to przyznanie się do takiego skandalu drogo będzie kosztować.

    • PROBOSZCZ-GLAN napisał(a):

     Jeśli chodzi o mnie to wpiszcie Kenia. To prawie jak moi bracia więc z dumą będę niósł ich flagę na zakończeniu 🙂 Aha dla moich braci zrobie to za darmo 😀

  • Twojstary napisał(a):

   1
   grabarz83 — 2z 2s 1b
   2
   Twoj­stary — 2z 1s 1b
   3
   gazda – 1z
   4
   Ssawka — 1z 1s
   5
   Stefun — 1z 1b
   GREZAKOV – 1z
   Pio­trpm – 1z
   Ryk­ket­tard – 1z
   6
   Adam89 — 1z
   Bar­tu­sia — 1z
   DzikiDzik58 — 1z
   Jona­szek — 1z
   7
   snoofkin — 2s
   8
   Kroll — 1s 1b
   Proboszcz-Glan — 1s 1b
   9
   Bozydara – 1s
   Kropek — 1s
   leg10n – 1s
   scyzoryk83 – 1s
   10
   Alojzy-Mucha — 1b
   Amarth — 1b
   chofi — 1b
   Dome­lossz — 1 b
   szewcu — 1b

 3. Marcin napisał(a):

  Kolejne nagrody wręczone.

 4. Bozydara napisał(a):

  zapomiałeś o biathlonie

 5. Bozydara napisał(a):

  nie w sumie

 6. grabarz83 napisał(a):

  leg10n — srebrna (cze­kamy na wyniki badań anty­do­pin­go­wych)

  jaka decyzja komisji jeśli można

 7. Twojstary napisał(a):

  1
  Twojstary — 4z 2s 2b
  2
  grabarz83 — 3z 3s 1b
  3
  Ssawka — 2z 4s
  4
  gazda — 2z 1b
  5
  leg10n — 1z 1s
  6
  Stefun — 1z 2b
  7
  Rykkettard — 1z 1b
  8
  GREZAKOV — 1z
  Piotrpm — 1z
  9
  Adam89 — 1z
  Bartusia — 1z
  DzikiDzik58 — 1z
  Jonaszek — 1z
  10
  Bozydara — 2s
  scyzoryk83 — 2s
  snoofkin — 2s
  11
  Kroll — 1s 1b
  Proboszcz-Glan — 1s 1b
  12
  Tomasino – 1s
  Kropek — 1s
  13
  Alojzy-Mucha — 2b
  szewcu — 2b
  14
  Amarth — 1b
  chofi — 1b
  Dome­lossz — 1 b
  greg – 1b

 8. Grabarz83 napisał(a):

  Widzę że leg10n dostał dys­kwa­li­fi­ka­cję, czy w takim przypadku medale przechodzą na kolejnego gracza?

 9. Bozydara napisał(a):

  A gdzie nagrody za wczoraj?

 10. Twojstary napisał(a):

  1
  Twojstary – 5z 3s 2b
  2
  gazda – 5z 0s 4b
  3
  grabarz83 – 4s 5s 2b
  4
  Ssawka – 2z 4s 1b
  5
  Amarth – 2z 0s 1b
  6
  Bozydara – 1z 3s 0b
  7
  scyzoryk83 – 1z 2s 0b
  8
  Rykkettard – 1z 1s 2b
  9
  Proboszcz-Glan – 1z 1s 1b
  10
  stefun – 1z 0s 2b
  11
  Danna – 1z 0s 1b
  GREZAKOV – 1 złoto 0 srebro 1 brąz
  13
  Sifu – 1z 0s 0b
  Piotrpm – 1z 0s 0 b
  Jonaszek – 1z 0s 0b
  DzikiDzik58 – 1z 0s 0b
  Adam89 – 1z 0s 0b
  Bartusia – 1z 0s 0b
  19
  snoofkin – 0z 4s 0b
  20
  Tomasino – 0z 2s 1b
  21
  Kroll – 0 złoto 1s 2b
  22
  Kropek – 0z 1s 0b
  Volish – 0z 1s 0b
  Jacko – 0z1s 0b
  25
  szewcu – 0z 0s 2b
  Alojzy-Mucha – 0z 0s 2b
  27
  Domelossz – 0z 0s 1b
  greg – 0z 0s1b
  chofi – 0z 0s 1b

 11. Marcin napisał(a):

  Kolejna porcja medali czeka już na wolnym rynku (za dziś i wczoraj)

 12. Marcin napisał(a):

  Nagrody z dwóch ostatnich dni czekają już na WR.

 13. grabarz83 napisał(a):

  Marcin brakuje wyników z 17.02. za :

  – biathlon
  – bobsleje

 14. Gazda napisał(a):

  Kiedy będzie wysyłka nagród?

 15. tomasino napisał(a):

  Marcin brakuje wyników z narciarstwa dowolnego z dn. 18.02.2014

 16. Marcin napisał(a):

  Kolejne nagrody wysłane.

 17. grabarz83 napisał(a):

  podsumowanie do 19.02.2014

  1.
  grabarz83 10z 6s 6b

  2.
  gazda 7z 4s 8b

  3.
  Twojstary 7z 3s 2b

  4.
  Bozydara 4z 7s 2b

  5.
  ssawka 4z 5s 1b

  6.
  Tomasino 3z 4s 2b

  7.
  Grezakov 3z 0s 2b

  8.
  Amarth 3z 0s 1b

  9.
  scyzoryk83 2z 2s 0b

  10.
  Stefun 2z 0s 2b

  11.
  piotrpm 2z 0s 0b

  12.
  snoofkin 1z 5s 0b

  13.
  Proboszcz-Glan 1z 3s 2b
  Rykkettard 1z 3s 2b

  15.
  Rododendron 1z 2s 1b

  16.
  Jonaszek 1z 1s 1b

  17.
  JackusVII 1z 1s 0b

  18.
  greg 1z 0s 1b
  sifu 1z 0s 1b

  20.
  Bartusia 1z 0s 0b
  Adam89 1z 0s 0b
  DzikiDzik58 1z 0s 0b
  Danna 1z 0s 0b
  korzeniobojca 1z 0s 0b

  25.
  Alojzy-Mucha 0z 2s 3b

  26.
  kroll 0z 1s 2b

  27.
  Jacko 0z 1s 1b

  28.
  Kropek 0z 1s 0b
  Volish 0z 1s 0b

  30.
  szewcu 0z 0s 3b

  31.
  gary 0z 0s 2b

  32.
  chofi 0z 0s 1b
  Domelossz 0z 0s 1b

  mam nadzieję że nie popelniłem gaf. Jak coś to piszcie.

 18. Marcin napisał(a):

  I znów nagrody czekają na WR.

 19. twojesumienie napisał(a):

  kiedy będą wyniki za ostatnie konkurencje?

 20. GREZAKOV napisał(a):

  I znów czekamy na wyniki..

 21. twojesumienie napisał(a):

  oo jednak złoto mi się trafiło jakieś 😀

 22. Gazda napisał(a):

  kiedy wysyłka nagród?

 23. grabarz83 napisał(a):

  a teraz czekamy na nagrody 🙂

 24. Alojzy-Mucha napisał(a):

  Ponawiam zapytanie bo coś ciągle oczekuje na moderację i doczekać sie nie może
  Mar­cin — dla­czego grabarz83 zgar­nia nagrodę za “Łyż­wiar­stwo szyb­kie — Bieg dru­ży­nowy kobiet” skoro popeł­nił falstart ?

  22 lutego 2014 o 14:29 ???

 25. twojesumienie napisał(a):

  kiedy można się spodziewać ceremonii wręczenia nagród

 26. Bozydara napisał(a):

  Dlaczego nie zostały wydane ostatnie nagrody???????????????????????????????????

 27. GREZAKOV napisał(a):

  Marcin wyślij mi jakąś nagrodę, może brązowa ? :]

 28. Marcin napisał(a):

  Reszta nagród czeka na odebranie.
  Czeka aż do najbliższej niedzieli do g. 20:00 a potem to co nie odebrane znika.

  • Alojzy-Mucha napisał(a):

   Reszta nagród? To sie tak zapytam grzesznie – a złotko moje upragnione za „Łyż­wiar­stwo szyb­kie — Bieg dru­ży­nowy kobiet” to gdzie czeka bo jakoś nie mogę sie jej dopatrzeć?

   • Marcin napisał(a):

    Komisja się zbierze i się napier… naradzi.

    • Marcin napisał(a):

     Twoja propozycja przeszła w głosowanu 999:998

     • twojesumienie napisał(a):

      a co z moim złotkiem?

     • Marcin napisał(a):

      nie ma.

     • twojesumienie napisał(a):

      dlaczego nie ma? nie lećta sobie w kulki jeden medal zdobyłem i nie mi go zabierasz bo co?

     • Marcin napisał(a):

      Bo mnie nie przekonaliście, że to multi. Mój konkurs, moje zasady.

     • twojesumienie napisał(a):

      jakie multi? o czym Ty gadasz? jakbym miał jakieś multi czy co to nie byłby to mój jedyny medal na tej olimpiadzie. Ale skoro to Twój konkurs i Twoje zasady to ok… ja w takim razie też po naradzeniu się sam ze sobą stwierdzam, że nie zainwestuje już złamanego grosza w odpusty bo takie traktowanie graczy to zwykłe oszustwo jest…

     • Marcin napisał(a):

      Na innych graczy też się tak obrażasz? Przecież wielokrotnie mówiłem, że nie jestem z teamu parafia.biz a jedynie graczem, któremu pozwolono na więcej (zgłaszanie pomysłów do gry, organizowanie konkursów).

     • twojesumienie napisał(a):

      nie obrażam się tylko po prostu jestem zły, żeby nie powiedzieć wqurwiony, bo uważam, że zostałem najnormalniej w świecie oszukany. Nie wiem czego oczekujesz, ze jak ktoś kogoś oszuka to oszukana osoba będzie cała w skowronkach?
      Wiem, że niby nie jesteś z teamu ale chyba masz tam jakieś chody czy co skoro Ci „pozwolono na więcej”.
      Chyba łatwo to sprawdzić ile osób gra z mojego adresu ip, prawda? Sprawdźcie sobie to zobaczycie, że jestem ja i nikogo więcej.
      Ehh szkoda nerwów na to wszystko, rób jak chcesz w końcu to Twój konkurs. Wiedz tylko, że ja się czuję przez Ciebie OSZUKANY.

     • twojesumienie napisał(a):

      Sprawa wyjaśniona, sorki że mnie tak poniosło.
      Tak jak pisałem w końcu to tylko obrazek jest 🙂

 29. twojesumienie napisał(a):

  co to ma znaczyć że mój medal został odebrany przez jakąś tam komisje? policzyłem jeszcze raz komentarze i się zgadza wszystko, co więcej nawet jeśli jaśnie oświecony twierdzi że coś jest nie tak to mam 4 piwka w parafii jeszcze więc nie bardzo czaje o co chodzi?

 30. grabarz83 napisał(a):

  wieczorem wstawię klasyfikację końcową olimpiady

 31. grabarz83 napisał(a):

  Klayfikacja końcowa

  1.
  grabarz83 11z 9s 7b

  2.
  gazda 11z 5s 9b

  3.
  ssawka 8z 7s 4b

  4.
  Twoj­stary 7z 3s 2b

  5.
  Bozy­dara 6z 10s 2b

  6.
  Toma­sino 3z 4s 3b

  7.
  Gre­za­kov 3z 1s 3b

  8.
  Amarth 3z 1s 1b

  9.
  Rodo­den­dron 2z 3s 3b

  10.
  scyzoryk83 2z 2s 0b

  11.
  Ste­fun 2z 0s 2b

  12.
  pio­trpm 2z 0s 0b

  13.
  sno­of­kin 1z 5s 0b

  14.
  Proboszcz-Glan 1z 3s 2b
  Ryk­ket­tard 1z 3s 2b

  16.
  Kro­pek 1z 2s 0b

  17.
  Jona­szek 1z 1s 1b

  18.
  Jac­ku­sVII 1z 1s 0b

  19.
  greg 1z 0s 2b

  20.
  sifu 1z 0s 1b

  21.
  Bar­tu­sia 1z 0s 0b
  Adam89 1z 0s 0b
  DzikiDzik58 1z 0s 0b
  Danna 1z 0s 0b
  korze­nio­bojca 1z 0s 0b

  26.
  Alojzy-Mucha 0z 2s 3b

  27.
  kroll 0z 1s 2b

  28.
  Jacko 0z 1s 1b
  Dome­lossz 0z 1s 1b

  30.
  Volish 0z 1s 0b

  31.
  szewcu 0z 0s 3b

  32.
  gary 0z 0s 2b

  33.
  chofi 0z 0s 1b

  mam nadzieję że nie popel­ni­łem gaf. Jak coś to piszcie.

Dodaj komentarz

© 2011 - 2023 Parafia.biz – informacje z placu budowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.