Konkurs „Ostatnia droga generała”

GenerałWkrótce pogrzeb i w dobrym guście jest na niego iść oraz skandować jakieś populistyczne bzdury. Jednak lepiej jest wykorzystać skandowania jako przykrywkę do tajnych układów z byłą gosposią generała. I jeśli się uda to odpruć mu Generalskie Epolety. Niestety gosposia nie jest z tych co zgodzą się na pierwszą lepszą propozycję (zgodzi się pewnie na drugą lepszą propozycję). Na negocjacje jest cały dzień i noc.

Zasady:

1. W dniu pogrzebu gracze będą mogli podać sumę za jaką chcą kupić generalski epolet. Licytacja kończy o świcie  następnego dnia (6:38 czasu bloga).

1a. Suma nie może być niższa niż 10000 C$. Każda taka oferta jest nieważna a gracz nie ma możliwości wysłania drugiej oferty w tej licytacji.

1b. Gracze nie mogą licytować powyżej 69 000 000 C$. Każda taka oferta jest nieważna a gracz nie ma możliwości wysłania drugiej oferty w tej licytacji.

1c. Licytowana suma musi być wielokrotnością 10 000  C$. Inne propozycje będą uznane za stratę głosu.

2. Każdy z graczy może podać tylko jedną sumę (jedno zgłoszenie). Jeśli wygra to za tę sumę na Wolnym Rynku zostanie wstawiona dla niego relikwia. Jeśli poda ją za wcześnie to straci szansę. Jako zgłoszenie nie są traktowane wpisy z pytaniami lub wątpliwościami.

2a. Wygrany gracz musi mieć przynajmniej 1111 punktów doświadczenia. Jeśli po ogłoszeniu wyników nie osiągnął takiego poziomu to jego wygrana przechodzi na osobę z numerem o 1 niższym. Jeśli i ta osoba nie spełnia tego warunku to nagroda przechodzi na osobę o numerze o 1 mniejszym itd aż do momentu znalezienia osoby dostatecznie doświadczonej.

2b. Wszyscy gracze, którym nie można było przyznać nagrody wg punktu 2a trafiają na Czarną Listę Licytujących.

3. Zgłoszenia sprzed terminu i po nim są nieważne a gracz nie ma możliwości wysłania drugiego zgłoszenia. Nie ma też możliwości poprawienia własnego zgłoszenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać sumę za którą gracz chce zakupić relikwię oraz ewentualnie nick gracza w grze parafia.biz (o ile jest on inny od nicka, którym gracz posługuje się na blogu). Jeśli gracz poda błędny nick to nie nie otrzyma nagrody. Nie można grać w imieniu innego gracza.

5. Po zakończeniu licytacji zostanie ustalona lista graczy (od najwyższej zalicytowanej sumy do najniższej). Wygrywa gracz  oferujący drugą w kolejności wartości ofertę.  Kilka ofert o najwyższej wartości traktowane będzie jako pierwsze, odrzucone zgłoszenie. W przypadku równej sumy na drugim miejscu o numerze decyduje kolejność zgłoszeń (wcześniejsze = niższy numer).

6. Relikwie zostaną wystawione na rynek w ciągu 72h od zakończenia licytacji i od tego momentu gracze będą mieli 48h na zakup relikwii. Potem relikwie zostaną wycofane z oferty.

7. Relikwia nie może być kupiona na raty. Zakup następuje bezpośrednio na wolnym rynku.

8. Gracz, który mimo wygranego licytowania nie zakupi relikwii trafia na Czarną Listę Licytujących i nie może brać udziału w kolejnych aukcjach.

9. Spory związane z licytacją rozstrzyga Marcin

Koszyk Kaczyńskiego na sprzedaż

Koszyk KaczyńskiegoZarząd główny Srawa i Prawiedliwości informuje o rozpoczęciu przetargu na niepotrzebny już Koszyk Kaczyńskiego w wersji „Pół-bliźniak”. Relikwia jest w przyzwoitym stanie z lekkimi zarysowaniami po kontakcie z brzozą. Koszyk zaopatrzony jest w automatyczny dezintegrator produtów wyprodukowanych poza Polską. Koszyka nie mogą kupić wolnorynkowi zwolennicy partii Pustych Obietnic, czyli xioncowie tylko obiecujący, że będą walczyć o polskie produkty w Unii Bezbożników i poza nią.

Koszyk wystawiony jest na sprzedaż, bo do partii SiP nie należy już ani drugi ani też trzeci Bliźniak.

Zasady licytacji:

1. Licytować mogą jedynie gracze mający przynajmniej 1000 wygranych walk na koncie (licząc od początku gry).

2. Wylicytowaną kwotę można spłacać w ratach (zakupując dedykowane Cudowne Zamiany).

3. Każdy gracz może licytować wielokrotnie przebijając istniejące oferty.

4. Oferty można składać w dniu 03.05.2014 w godzinach 12:00 – 20:00 czasu bloga. Wcześniejsze i poźniejsze oferty nie będą brane pod uwagę.

5. Relikwię wygra gracz, który zaoferuje najwyższą sumę i będzie on miał 24h na zapłacenie wylicytowanej kwoty. Jeśli wylicytowana suma będzie wymagała zakupu na raty to trzeba będzie najpierw wykupić odpowiednią ilość Cudownych Zamian. Dopiero później pojawi na WR Koszyk.

6. Licytowanie odbywa się przez komentowanie w tym wątku. Zgłoszenie powinno wyglądać następująco:

licytowana suma, liczba rat, nick_z_gry

np: gracz MarDeb oferując 100 000 000 C$ w dwóch ratach powinien napisać:

100000000, 2, MarDeb

7. Minimalna wielkość raty to 100 000 C$. Oferty wymagające mniejszych rat (np: 1 000 000 C$ w 20 ratach) nie będą brane pod uwagę.

8. Gracz, który wygra licytację i nie wykupi wylicytowanej relikwii (nie zapłaci całości sumy) trafia na czarną listę licytujących i nie będzie mógł brać udziału w innych organizowanych przeze mnie konkursach.

Fotelik z wraku na sprzedaż

Fotelik z WrakuZarząd główny Srawa i Prawiedliwości informuje o rozpoczęciu przetargu na niepotrzebny już Fotelik podróżny (czyli Fotelik z Wraku) dla niedorośniętych dorosłych. Relikwia jest w przyzwoitym stanie z lekkimi zarysowaniami po kontakcie z brzozą. Fotelik zaopatrzony jest w fabryczny czytacz bajek (istnieje możliwość darmowego wgrania innych audioksiążek np: „Zdradzony w kwietniu”, „Komu bije brzoza?”). Fotelika nie mogą kupić pacyfistyczni zwolennicy partii Pustych Obietnic, czyli xioncowie tylko obiecujący, że będą walczyć za Parafiandię.

Fotelik wystawiony jest na sprzedaż, bo do partii SiP nie należy już ani drugi ani też trzeci Bliźniak.

Zasady licytacji:

1. Licytować mogą jedynie gracze mający przynajmniej 1000 wygranych walk na koncie (licząc od początku gry).

2. Wylicytowaną kwotę można spłacać w ratach (zakupując dedykowane Cudowne Zamiany).

3. Każdy gracz może licytować wielokrotnie przebijając istniejące oferty.

4. Oferty można składać w dniu 26.04.2014 w godzinach 12:00 – 20:00 czasu bloga. Wcześniejsze i poźniejsze oferty nie będą brane pod uwagę.

5. Relikwię wygra gracz, który zaoferuje najwyższą sumę i będzie on miał 24h na zapłacenie wylicytowanej kwoty. Jeśli wylicytowana suma będzie wymagała zakupu na raty to trzeba będzie najpierw wykupić odpowiednią ilość Cudownych Zamian. Dopiero później pojawi na WR Fotelik.

6. Licytowanie odbywa się przez komentowanie w tym wątku. Zgłoszenie powinno wyglądać następująco:

licytowana suma, liczba rat, nick_z_gry

np: gracz MarDeb oferując 100 000 000 C$ w dwóch ratach powinien napisać:

100000000, 2, MarDeb

7. Minimalna wielkość raty to 100 000 C$. Oferty wymagające mniejszych rat (np: 1 000 000 C$ w 20 ratach) nie będą brane pod uwagę.

8. Gracz, który wygra licytację i nie wykupi wylicytowanej relikwii (nie zapłaci całości sumy) trafia na czarną listę licytujących i nie będzie mógł brać udziału w innych organizowanych przeze mnie konkursach.

Partyzantka ZADEK

Partyzantka ZADEKZADEK nie dał się rozwiązać. Po prostu przeszedł do podziemia. Wciąż rekrutuje nowych zakonników ale już nie tak oficjalnie i nie na tak szeroką skalę jak kiedyś.

Od dziś na każdą funkcję w ZADEK będą przyjmowani maksymalnie 3 gracze spełniający warunki (zgłoszenia nie spełniające warunków nie wpływają na liczbę rozpatrzonych wniosków).

Zgłoszeń będzie można dokonywać jedynie w soboty i niedziele w godzinach 9:00-15:00. Wymagania minimalne pozostają w mocy. Oczywiście gracze, którzy mieli jakąś funkcję w ZADEK zachowują ją w też w partyzantce i nie mogą starać się ponownie o relikwię związaną z tą funkcją.

Pozycję w partyzantce ZADEK będzie określało doświadczenie bojowe xionców. Jego sprawdzenia będzie można dokonać za pomocą nowego Rankingu Bitewnego.


Partyzantka ZADEK proponuje objęcie następujących funkcji:

Brat Popychadło –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Braci Popychadeł. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Przełor Poligonowy – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Przełorów Poligonowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

OP-Pat Sztabowy – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie OP-Patów Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

ProFincjał Sztabowy –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie ProFincjał Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Generał Zakonny –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Generałów Zakonnych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Wielki Mistrz – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Wielkich Mistrzów. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.
Uwaga: Przewidziano ułatwienie w pozyskiwaniu tytułu Wielkiego Mistrza. Szczegóły w Spisie Wielkich Mistrzów

Funkcje obejmuje się niezależnie od siebie i można mieć ich kilka. To oznacza, że np: Wielki Mistrz może się zgłosić potem do spisu Braci Popychadeł. O dołączeniu do spisu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunku doświadczenia bitewnego.

Dodatkowo można spodziewać się okresowych szkoleń przeznaczonych dla xionców, którzy są w ZADEK.

Konkurs na film o grze

Święty Wóz TransmisyjnyPióro ze złotą stalówkąOgłaszamy Konkurs na nagranie poradnika do gry parafia.biz. Może dotyczyć zakładania nowego konta lub samego sposobu grania. Przy czym, bardziej rozbudowane wersje, przy których widać, iż ksiądz się napracował, będą najprawdopodobniej lepiej postrzegane 😉

Nagranie należy umieścić na Youtube lub w innym ogólnodostępnym serwisie (ogólnodostępny to znaczy, że do obejrzenia filmu nie jest wymagane logowanie).

Zgłoszenia filmów do konkursu dokonujemy od 22.03.2014 do 31.03.2014 do 23:59 przez podanie w komentarzu (pod tym wpisem) nicku z gry oraz linku do filmu. Następnie zostanie uruchomione dla graczy głosowanie,w którym każdy będzie mógł zagłosować na najlepszy jego zdaniem film.

Każde nagranie na temat gry nagrodzę relikwią Wóz Transmisyjny. Trzej gracze z najlepszymi nagraniami (największą ilością głosów) otrzymają dodatkowo wybraną przez siebie relikwię (w tym takie rarytasy jak Złota Stalówka, Generalski Epolet lub Wszystkomający Medal). Wszystkie relikwie będą do odebrania przez Wolny Rynek w cenie 1 C$ w ciągu 24h od czasu ogłoszenia o ich wysłaniu.

Dodatkowo (do odwołania) w każdy weekend po zakończeniu konkursu sprawdzane będą 2 linki i jeśli wciąż będą aktywne (będą się tam znajdowały zgłoszone filmy), to ich autorzy otrzymają relikwię Insygnia Władzy aby łatwo mogli przełączyć kanał w telewizorze na TV Parafiandia. Wszystkie relikwie będą do odebrania przez Wolny Rynek w cenie 1 C$ w ciągu 24h od ogłoszenia o ich wysłaniu.

Dodatkowo Marcin i Parafianin wybiorą sobie po 1 nagraniu, które nagrodzą relikwią Złota Stalówka. Obie relikwie będą do odebrania przez Wolny Rynek w cenie 1 C$ w ciągu 24h od ogłoszenia o ich wysłaniu.

Najłatwiej nagrywać to co dzieje się na ekranie używając jednego z tych programów.

AKTUALIZACJA i te no… wyniki by Parafianin:

Skoro do konkursu miało odwagę stanąć aż 2 księży to… oni zebrali wszystkie nagrody. Księża: Amarth oraz  Cristoff proszeni są o kontakt mailowy z parafią i podanie, którą relikwię chcą otrzymać. Wystarczy podać jej nazwę.

Każdy z nich otrzyma też Wóz Transmisyjny i Złotą Stalówkę, przy czym ksiądz Amarth otrzyma 2 Złote Stalówki.

No i oczywiście jeśli podczas weekendowego sprawdzenia filmy będą dostępne, gracze będą otrzymywali Insygnia Władzy.

Relikwie będą do odebrania z wolnego rynku w cenie 1 C$.

To nie jest żart pomimo, że dzisiaj 1 kwietnia!

Aktualizacja 5.04.2014

Filmy są dostępne więc gracze do odbioru z wolnego rynku mają Insygnia Władzy 🙂

Aktualizacja 12.04.2014

Filmy są dostępne więc gracze do odbioru z wolnego rynku mają Insygnia Władzy 🙂

Aktualizacja 19.04.2014

Dostępny jest tylko film gracza Amarth, więc tylko on otrzymuje Insygnia Władzy

Aktualizacja 26.04.2014

Dostępny jest tylko film gracza Amarth, więc tylko on otrzymuje Insygnia Władzy

Aktu­ali­za­cja 3.05.2014

Dostępny jest tylko film gra­cza Amarth, więc tylko on otrzy­muje Insy­gnia Władzy

Aktu­ali­za­cja 10.05.2014

Dostępny jest tylko film gra­cza Amarth, więc tylko on otrzy­muje Insy­gnia Władzy

Aktu­ali­za­cja 17.05.2014

Dostępny jest film gra­cza Amarth, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władzy

Film księdza Cristoff znowu jest dostępny – ale pod innym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=6oHdNhOB8DM – więc i on otrzymuje Insygnia Władzy.

Aktu­ali­za­cja 24.05.2014

Dostępny jest film gra­cza Amarth, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władzy

Dostępny jest film gracza Cristoff, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władz

Aktu­ali­za­cja 31.05.2014

Dostępny jest film gra­cza Amarth, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władzy

Dostępny jest film gracza Cristoff, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władz

Aktu­ali­za­cja 7.06.2014

Dostępny jest film gra­cza Amarth, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władzy

Dostępny jest film gracza Cristoff, więc otrzy­muje on Insy­gnia Władz

Kaszana

KaszanaKaszana to lekko wstydliwa relikwia. Który bowiem ksiądz się przyzna, że ma ją pośród szlachetnych wędlin? Żaden. Dlatego Kaszanę trzeba kupić i szybko schować. A najlepiej zjeść. A ta Kaszana podobno stanowi okaz wyjątkowy i przydaje się w różnych okolicznościach. Co prawda sprzedawca wydaje się dziwny, jego numer licencji to same szóstki, a kiełbasy układają się w pentagramy, ale skoro się do ciebie nie dostawia, to na pewno jest z niego przykładny chrześcijanin. Poza tym pozdrawia cię miłym gestem, a już w seminarium uczyli cię, że obraźliwe jest pokazywanie wyprostowanego środkowego palca, a nie małego i wskazującego.

BONUSY:

  • miejsce na C$: +250000
  • przyrost wiernych: -2
  • miejsca na Opłatki: +2000

INFORMACJE:

Relikwia Kaszana pojawi się dziś czyli 27.01.2014 po 22.00. Potrzebna będzie do jutrzejszego questu, radzę więc ćwiczyć refleks do wieczora, bo chodzą słuchy, że rzut może nie być zbyt duży (chyba że papież zmieni zdanie).

Dodatkowo ogłaszam mały i szybki KONKURS!

Kto wie – pisze odpowiedź w komentarzu: z jakim wydarzeniem związana jest dzisiejsza relikwia? (podpowiedź: nie jest to wydarzenie cykliczne, a przynajmniej do tej pory nie było). Kto pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, dostanie od papieża niespodziankę na maila.

Zdjęcie: Wikipedia

Zimna Ręka Franciszka

Zimna Reka FranciszkaKażdy ksiądz musi zadbać o odpowiedni mikroklimat pod sutanną. Szczególnie gdy jego parafia nagle zmieniła strefę klimatyczną i dziwny trafem znalazła się w Afryce, a przynajmniej tak twierdzi termometr. Zimna Ręka Franciszka to doskonałe rozwiązanie będące połączeniem innowacyjnej myśli technicznej i eleganckiego designu. Dyskretne działanie, które zapewni komfortowy chłód i wspaniałe samopoczucie nawet w największe upały sprawia, że Zimna Ręka Franciszka to nowy obiekt pożądania każdego szanującego się księdza.

 

 

BONUSY:

  • miejsce na C$: +1000000
  • ilość wikarych: +1

INFORMACJE:

W konkursie na nazwę relikwii zwycięża gracz Ulryk za Zimną Rękę Franciszka. Zwycięzca otrzymuje Zimną Rękę Franciszka oraz kod na 10 odpustów.

Kodem na odpusty postanowiliśmy wyróżnić także następujące propozycje i graczy:

chladik pitoka (leg10n) – za orzeźwiający powiew zagranicy 😉

chłodnik jajeczny (Izun) – za narobienie smaku 😉

papieski pogromca gorąca (mn2006) – w zasadzie nie wiadomo za co, więc pewnie za wszystko i za nic 😉

Wszyscy gracze mają możliwość zakupu relikwii Zimna Ręka Franciszka dziś (09.08.2013) po godz. 22.00.

 

Zdjęcie: Wikipedia

XXX czyli konkurs z nazwą w tle

konkursKażdy ksiądz musi zadbać o odpowiedni mikroklimat pod sutanną. Szczególnie gdy jego parafia nagle zmieniła strefę klimatyczną i dziwny trafem znalazła się w Afryce, a przynajmniej tak twierdzi termometr. XXX to doskonałe rozwiązanie będące połączeniem innowacyjnej myśli technicznej i eleganckiego designu. Dyskretne działanie, które zapewni komfortowy chłód i wspaniałe samopoczucie nawet w największe upały sprawia, że XXX to nowy obiekt pożądania każdego szanującego się księdza.

 

 

BONUSY:

  • miejsce na C$: 1000000
  • ilość wikarych: +1

INFORMACJE:

Ogłaszam KONKURS na nazwę dla relikwii (XXX tylko chwilowo ją zastępuje), której opis i bonusy podane są powyżej. Nazwa ma mieć maksymalnie 3 wyrazy i pasować do opisu. Zwycięzców wybierze miłościwie nam panujący papież parafialny, ale może i ja, skromna parafianka, wtrącę swoje 3 grosze. Dlatego też podpowiadam, że najlepiej jak nazwa będzie zabawna. Oczywiście w granicach dobrego smaku (papież ma szerokie granice). Nazwy zawierające przekleństwa lub słowa ogólnie uznane za obraźliwe nie będą w ogóle publikowane, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.
Propozycje umieszczamy w komentarzach pod wpisem. Zwycięzca będzie tylko jeden, bo nazwa dla relki może być też tylko jedna. Osoba ta otrzyma w nagrodę relikwię, której nadała nazwę oraz kod na 10 odpustów. Przewidziane są również 2 lub 3 wyróżnienia. Wyróżnione osoby otrzymają kody na odpusty.
Aha, na propozycje czekam dziś (08.08.2013) do godziny 21.00. Po tej godzinie propozycje nie będą publikowane i nie wezmą udziału w konkursie. A ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej jutro czyli 09.08.2013.

Amen.

Zdjęcie: Wikipedia

Płonący Gołąbek

Niedogotowany pomimo długiego podpiekania na ogniu. Prawie feniks. Cóż, twarda z niego sztuka. Nie dość, że uciekł z talerza, miał być bowiem daniem głównym w pewnym hotelu na G., to jeszcze uszedł z życiem po zamachu, za którym prawdopodobnie stała antypapieska organizacja MEWA. Płonący Gołąbek budzi postrach i podziw. No a jak się znudzi, to zawsze można go wsadzić do gara. Tylko pokrywkę trzeba trzymać mocno, bo może uciec. Wolę przeżycia ma bowiem większą niż jego kapuściani koledzy.

 

 

BONUSY:

  • ilość wikarych: +1
  • Organiści: +1825 do ataku

INFORMACJE:

Relikwia Płonący Gołąbek pojawi się dziś czyli 14.02.2013 po godzinie 22.00.

UWAGA KONKURS:

Mamy dla Was konkurs polegający na rozszyfrowaniu skrótu MEWA czyli nazwy antypapieskiej organizacji. Propozycje konkursowe wpisujemy w komentarzach do godziny 22.00 dnia dzisiejszego czyli 14.02.2013.  3 najlepsze, subiektywnie wybrane przez papieża i jego widzimisię odpowiedzi, zostaną nagrodzone kodem na odpusty. Nagrody zostaną wysłane mailem (uwaga – maila nie podajemy w treści komentarza).

UPDATE: OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Co prawda ogłoszenie wyników miało być w komentarzu, ale papież jak to papież, zmienił zdanie i kazał tu. Niniejszym konkurs uważam za zakończony. Wasz odzew był niesamowity. 3 najlepsze rozwinięcia skrótu MEWA i nagrodę od papieża otrzymują:

1) WHT: Mokra Eskorta Wiel­błąda Artura

2) balon1488: Mini­mal­nie Elo­kwentni Waty­kań­scy Anarchiści

3) pi523k: Mogli Ewan­ge­li­zo­wać Woleli Apostazję

Papież się ulitował nad Waszą biedną Parafianką i pozwolił jej też coś wybrać, dzięki czemu nieplanowane wyróżnienie otrzymuje:

Kubarex: Miło­śnicy Ele­ganc­kich Wia­de­rek Ame­li­nio­wych

Gratulujemy! Nagrody zostały wysłane.

 

Zdjęcie: Wikipedia

Konkurs na Dzień liczby Π

14 marca wypada dzień liczby Π. W związku tym ogłaszam konkurs na podanie ułamka zwykłego imitującego w najlepszy sposób liczbę Π.

Zasady konkursu:

1. Każdy gracz mający ranking 500 lub mniejszy (wg „Od początku”) ma prawo w dniu 14 marca (według zegara bloga) na 1 zgłoszenie swojej propozycji. Własnej propozycji nie można poprawiać. Wcześniejsze i późniejsze propozycje nie będą brane pod uwagę  (jeśli gracz zgłosi dodatkowo propozycję we właściwym czasie to ona też nie będzie brana pod uwagę).

2. Propozycja gracza musi mieć postać A/B, gdzie A i B to dowolne liczby całkowite oraz nick gracza w grze. Do zapisu ułamka zwykłego można wykorzystać maksymalnie 20 cyfr.

3. Oceniana będzie Trafność jak i Prostota ułamka. Jeśli gracz poda np: 314/100 to znaczy, że Trafność wynosi 4 (pomyłka występuje przy czwartej cyfrze zapisu jest 3,140… zamiast 3,141…) a Prostota 6 (zostało użyte 6 cyfr do zapisu ułamka). Wynik gracza to 4-6=-2

UWAGA! Przypominam, że Prostota ułamka nie może być większa niż 20.

4. Wygrywa gracz, który zgłosi propozycję o najwyższym wyniku. Jeśli kilku graczy osiągnie taki sam wynik to dodatkowo sprawdzimy ile wynosi iloraz Trafności i Prostoty. Gracz z większym ilorazem wygrywa. Jeśli mimo to nie da się wyłonić zwycięzcy, to wygrywa gracz, który wcześniej zgłosił swoją propozycję.

5. Nagrodą dla najlepszego gracza jest relikwia do wyboru:

Spora Paka w cenie 50x ilość EXP gracza

Wąż Strażacki św Floriana  w cenie 100x ilość EXP gracza

Prywatny Satelita  w cenie 150x ilość EXP gracza

Relikwia zostanie wystawiona przez Wolny Rynek i będzie czekać 48h na odebranie. Po tym czasie przepada.

6. Informacje o wygranej oraz o wystawieniu relikwii na Wolny Rynek  zostaną opublikowane w tym wątku.