Konkurs na Dzień liczby Π

14 marca wypada dzień liczby Π. W związku tym ogłaszam konkurs na podanie ułamka zwykłego imitującego w najlepszy sposób liczbę Π.

Zasady konkursu:

1. Każdy gracz mający ranking 500 lub mniejszy (wg „Od początku”) ma prawo w dniu 14 marca (według zegara bloga) na 1 zgłoszenie swojej propozycji. Własnej propozycji nie można poprawiać. Wcześniejsze i późniejsze propozycje nie będą brane pod uwagę  (jeśli gracz zgłosi dodatkowo propozycję we właściwym czasie to ona też nie będzie brana pod uwagę).

2. Propozycja gracza musi mieć postać A/B, gdzie A i B to dowolne liczby całkowite oraz nick gracza w grze. Do zapisu ułamka zwykłego można wykorzystać maksymalnie 20 cyfr.

3. Oceniana będzie Trafność jak i Prostota ułamka. Jeśli gracz poda np: 314/100 to znaczy, że Trafność wynosi 4 (pomyłka występuje przy czwartej cyfrze zapisu jest 3,140… zamiast 3,141…) a Prostota 6 (zostało użyte 6 cyfr do zapisu ułamka). Wynik gracza to 4-6=-2

UWAGA! Przypominam, że Prostota ułamka nie może być większa niż 20.

4. Wygrywa gracz, który zgłosi propozycję o najwyższym wyniku. Jeśli kilku graczy osiągnie taki sam wynik to dodatkowo sprawdzimy ile wynosi iloraz Trafności i Prostoty. Gracz z większym ilorazem wygrywa. Jeśli mimo to nie da się wyłonić zwycięzcy, to wygrywa gracz, który wcześniej zgłosił swoją propozycję.

5. Nagrodą dla najlepszego gracza jest relikwia do wyboru:

Spora Paka w cenie 50x ilość EXP gracza

Wąż Strażacki św Floriana  w cenie 100x ilość EXP gracza

Prywatny Satelita  w cenie 150x ilość EXP gracza

Relikwia zostanie wystawiona przez Wolny Rynek i będzie czekać 48h na odebranie. Po tym czasie przepada.

6. Informacje o wygranej oraz o wystawieniu relikwii na Wolny Rynek  zostaną opublikowane w tym wątku.