Partyzantka ZADEK

Partyzantka ZADEKZADEK nie dał się rozwiązać. Po prostu przeszedł do podziemia. Wciąż rekrutuje nowych zakonników ale już nie tak oficjalnie i nie na tak szeroką skalę jak kiedyś.

Od dziś na każdą funkcję w ZADEK będą przyjmowani maksymalnie 3 gracze spełniający warunki (zgłoszenia nie spełniające warunków nie wpływają na liczbę rozpatrzonych wniosków).

Zgłoszeń będzie można dokonywać jedynie w soboty i niedziele w godzinach 9:00-15:00. Wymagania minimalne pozostają w mocy. Oczywiście gracze, którzy mieli jakąś funkcję w ZADEK zachowują ją w też w partyzantce i nie mogą starać się ponownie o relikwię związaną z tą funkcją.

Pozycję w partyzantce ZADEK będzie określało doświadczenie bojowe xionców. Jego sprawdzenia będzie można dokonać za pomocą nowego Rankingu Bitewnego.


Partyzantka ZADEK proponuje objęcie następujących funkcji:

Brat Popychadło –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Braci Popychadeł. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Przełor Poligonowy – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Przełorów Poligonowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

OP-Pat Sztabowy – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie OP-Patów Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

ProFincjał Sztabowy –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie ProFincjał Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Generał Zakonny –  Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Generałów Zakonnych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Wielki Mistrz – Zgłoszenia dokonuje się od 30.03.2014 w Spisie Wielkich Mistrzów. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.
Uwaga: Przewidziano ułatwienie w pozyskiwaniu tytułu Wielkiego Mistrza. Szczegóły w Spisie Wielkich Mistrzów

Funkcje obejmuje się niezależnie od siebie i można mieć ich kilka. To oznacza, że np: Wielki Mistrz może się zgłosić potem do spisu Braci Popychadeł. O dołączeniu do spisu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunku doświadczenia bitewnego.

Dodatkowo można spodziewać się okresowych szkoleń przeznaczonych dla xionców, którzy są w ZADEK.

Chwała walecznym xioncom

Spis graczy z funkcjami ZADEKW związku z coraz bardziej napiętą sytuacją w różnych regionach świata Łatykan planuje stworzenie nowej struktury wojskowej. Rozwiązane zostaną wszystkie dotychczasowe zakony oraz parafialne organizacje paramilitarne. W ich miejsce zostanie powołany Zakon Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty (w skrócie ZADEK), który wcieli w swoje szeregi wszystkie jednostki wojskowe a xioncom przyzna tytuły oficerskie. W razie wybuchu wojny nowa struktura szybciej osiągnie gotowość bojową a każdy duchowny będzie wiedział jakie są wobec niego oczekiwania.

Realność zagrożenia sprawiła, że Papiesz i jego Łupiesz podjęli historyczną decyzję aby tytuły oficerskie były przyznawane wg zasług a nie po znajomości czy za łapówki. Pozycję w ZADKU będzie określało doświadczenie bojowe xionców. Jego sprawdzenia będzie można dokonać za pomocą nowego Rankingu Bitewnego. Precedens ten wskazuje jak poważnie Łatykan traktuje zaistniałą sytuację geopolityczną.

ZADEK proponuje objęcie następujących funkcji:

Brat Popychadło – ZADEK nie ogranicza maksymalnej ilości Braci Popychadeł. Zgłoszenia dokonuje się od 9.03.2014 w Spisie Braci Popychadeł. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Przełor Poligonowy – ZADEK ogranicza ilość Przełorów do 1/2 ilości Braci Popychadł. Zgłoszenia dokonuje się od 11.03.2014 w Spisie Przełorów Poligonowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

OP-Pat Sztabowy – ZADEK ogranicza ilość OP-Patów do 1/2 ilości Przełorów. Zgłoszenia dokonuje się od 13.03.2014 w Spisie OP-Patów Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

ProFincjał Sztabowy – ZADEK ogranicza ilość ProFincjałów do 1/2 ilości OP-Patów. Zgłoszenia dokonuje się od 15.03.2014 w Spisie ProFincjał Sztabowych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Generał Zakonny – ZADEK ogranicza ilość Generałów do 1/2 ilości ProFincjałów. Zgłoszenia dokonuje się od 17.03.2014 w Spisie Generałów Zakonnych. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Wielki Mistrz – ZADEK ogranicza ilość Wielkich Mistrzów do 1/2 ilości Generałów. Zgłoszenia dokonuje się od 19.03.2014 w Spisie Wielkich Mistrzów. Xionc pełniący tę funkcję ma prawo do używania tej relikwii.

Funkcje obejmuje się niezależnie od siebie i można mieć ich kilka. To oznacza, że np: Wielki Mistrz może się zgłosić potem do spisu Braci Popychadeł. O dołączeniu do spisu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunku doświadczenia bitewnego.

Dodatkowo można spodziewać się okresowych szkoleń przeznaczonych dla xionców, którzy są w ZADEK.

Ranking ekonomiczny i bitewny

Jeśli nie wystarcza Wam ranking umieszczony w grze to proponuję ocenić swoje osiągnięcia za pomocą Nieoficjalnego Rankingu Ekonomicznego i Bitewnego. Obecnie dostępna jest wersja 3.3, która uwzględnia McOpłatka, McMagazyn, Sejf i Dewocjonalnik aż do 600 poziomu (gracze, którzy mają wyższy poziom wpisują 600). Wersja ta wykorzystywana jest również w konkursach Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty.  Jeśli więc macie ochotę sprawdzić jak dużo zrobiliście w grze lub jak postrzegane są wasze dokonania militarne to zapraszam do pobrania pliku z adresu:

Nie­ofi­cjalny Ran­king Eko­no­miczny i Bitewny v3.3

Zmiany w stosunku do wersji 3.2:

  • Zwiększono limity kościoła, plebani, ogrodzenia, dzwonnicy, cmentarza do 55 poziomu.
  • Zwiększono limity sejfu, dewocjonalnika, mcopłatka, mcmagazynu do 600 poziomu

Zmiany w stosunku do wersji 3.1:

  • Poprawiono instrukcję wyliczania rankingu ekonomicznego

Zmiany w stosunku do wersji 3.0:

  • Uproszczono i poprawiono algorytm odpowiedzialny za wyliczenie rankingu bitewnego

Zmiany w stosunku do wersji 2.9:

  • Dodano informację z Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty
  • Zlikwidowano konieczność przeliczania niepowtarzalnych relikwii
  • Zmniejszono wpływ relikwii na końcowy wynik ekonomiczny

Oczywiście mile są widziane kolejne sugestie.