Halabarda ProFincjała Sztabowego

halabarda-profincjala-sztabowegoHalabarda ProFincjała Sztabowego jest przeznaczona dla xionców obytych w intrygach Sztabu Generalnego. Aby otrzy­mać tar­czę doko­na­nia mili­tarne tych duchow­nych muszą być porów­ny­walne ze sławą takich dowód­ców jak: Saladyn, Fryderyk II Wielki czy Sulejman Wspaniały. Widok dowódcy wymachującego halabardą budzi strach pod­nosząc morale jed­no­stek i ich walory bitewne. Posia­dacz halabardy zna się dosko­nale na logi­styce pola bitwy i na pozyskiwaniu poparcia wśród wiernych. ProFincjałowie Szta­bowi bez litości wykorzystują niższych w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +2,5
 • Lek­to­rzy: atak +30
 • Orga­ni­ści: atak +331
 • Małe Dewotki: obrona +2,5
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +30
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +330
 • przy­rost opłat­ków: +20
 • ilość wiernych: +22

INFORMACJE:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: pixa­bay

Tarcza OP-pata Sztabowego

tarcza-op-ata-sztabowegoTarczę OP-Pata Sztabowego mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili, że są warci więcej niż Przełorowie Poligonowi. Ich chłodny umysł, zmysł analityczny i umiejętność doprowadzenia do pata w pojedynku z arcymistrzami szachowymi mogą być wykorzystanie w Sztabie Generalnym Łatykanu i przez ZADEK. Aby otrzymać tarczę dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Juliusz Cezar, Gustaw II Adolf czy Geoge S. Patton. Widok dowódcy dzierżącego Tarczę podnosi morale jednostek i ich walory bitewne. Posiadacz tarczy zna się doskonale na logistyce pola bitwy. OP-patowe Sztabowi robią co chcą z gorszymi w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +2
 • Lek­to­rzy: atak +21
 • Orga­ni­ści: atak +233
 • Małe Dewotki: obrona +2
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +21
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +232
 • Przyrost opłatków: +15

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Zbroja Przełora Poligonowego

zbroja-przelora-poligonowegoZbroję Przełora Poligonowego mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili, że są warci więcej niż Bracia Popychadła. Dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Ryszard Lwie Serce, Scypion Afrykański czy Hannibal. Widok dowódcy ubranego w tę zbroję mobilizuje jednostki do cięższego treningu na poligonie a tym samym podnosi podstawowe walory bitewne jednostek a także polepsza logistykę. Przełorowie Poligonowi mogą pomiatać niższymi stopniami w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +1
 • Lek­to­rzy: atak +12
 • Orga­ni­ści: atak +155
 • Małe Dewotki: obrona +1
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +11
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +140
 • Przyrost opłatków: +10

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Zbroja Brata Popychadła

zbroja-brata-popychadlaZbroję Brata Popychadła mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili swoją przydatność bojową i podstawowe zdolności dowódcze. Dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Jerzy Waszyngton, Erwin Rommel czy Pompejusz Wielki. Widok dowódcy ubranego w tę zbroję podnosi podstawowe walory bitewne jednostek a także nieznacznie polepsza logistykę. Bracia Popychadła są najniższymi w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +0,5
 • Lek­to­rzy: atak +5
 • Orga­ni­ści: atak +62
 • Małe Dewotki: obrona +0,5
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +5
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +60
 • przyrost opłatków: +5

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Ranking ekonomiczny i bitewny

Jeśli nie wystarcza Wam ranking umieszczony w grze to proponuję ocenić swoje osiągnięcia za pomocą Nieoficjalnego Rankingu Ekonomicznego i Bitewnego. Obecnie dostępna jest wersja 3.3, która uwzględnia McOpłatka, McMagazyn, Sejf i Dewocjonalnik aż do 600 poziomu (gracze, którzy mają wyższy poziom wpisują 600). Wersja ta wykorzystywana jest również w konkursach Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty.  Jeśli więc macie ochotę sprawdzić jak dużo zrobiliście w grze lub jak postrzegane są wasze dokonania militarne to zapraszam do pobrania pliku z adresu:

Nie­ofi­cjalny Ran­king Eko­no­miczny i Bitewny v3.3

Zmiany w stosunku do wersji 3.2:

 • Zwiększono limity kościoła, plebani, ogrodzenia, dzwonnicy, cmentarza do 55 poziomu.
 • Zwiększono limity sejfu, dewocjonalnika, mcopłatka, mcmagazynu do 600 poziomu

Zmiany w stosunku do wersji 3.1:

 • Poprawiono instrukcję wyliczania rankingu ekonomicznego

Zmiany w stosunku do wersji 3.0:

 • Uproszczono i poprawiono algorytm odpowiedzialny za wyliczenie rankingu bitewnego

Zmiany w stosunku do wersji 2.9:

 • Dodano informację z Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty
 • Zlikwidowano konieczność przeliczania niepowtarzalnych relikwii
 • Zmniejszono wpływ relikwii na końcowy wynik ekonomiczny

Oczywiście mile są widziane kolejne sugestie.