Halabarda ProFincjała Sztabowego

1

halabarda-profincjala-sztabowegoHalabarda ProFincjała Sztabowego jest przeznaczona dla xionców obytych w intrygach Sztabu Generalnego. Aby otrzy­mać tar­czę doko­na­nia mili­tarne tych duchow­nych muszą być porów­ny­walne ze sławą takich dowód­ców jak: Saladyn, Fryderyk II Wielki czy Sulejman Wspaniały. Widok dowódcy wymachującego halabardą budzi strach pod­nosząc morale jed­no­stek i ich walory bitewne. Posia­dacz halabardy zna się dosko­nale na logi­styce pola bitwy i na pozyskiwaniu poparcia wśród wiernych. ProFincjałowie Szta­bowi bez litości wykorzystują niższych w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +2,5
 • Lek­to­rzy: atak +30
 • Orga­ni­ści: atak +331
 • Małe Dewotki: obrona +2,5
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +30
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +330
 • przy­rost opłat­ków: +20
 • ilość wiernych: +22

INFORMACJE:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: pixa­bay

Jeden komentarz

 1. Kubarex napisał(a):

  Kubarex, 2135280434, 1

Dodaj komentarz

© 2011 - 2023 Parafia.biz – informacje z placu budowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.