Halabarda ProFincjała Sztabowego

halabarda-profincjala-sztabowegoHalabarda ProFincjała Sztabowego jest przeznaczona dla xionców obytych w intrygach Sztabu Generalnego. Aby otrzy­mać tar­czę doko­na­nia mili­tarne tych duchow­nych muszą być porów­ny­walne ze sławą takich dowód­ców jak: Saladyn, Fryderyk II Wielki czy Sulejman Wspaniały. Widok dowódcy wymachującego halabardą budzi strach pod­nosząc morale jed­no­stek i ich walory bitewne. Posia­dacz halabardy zna się dosko­nale na logi­styce pola bitwy i na pozyskiwaniu poparcia wśród wiernych. ProFincjałowie Szta­bowi bez litości wykorzystują niższych w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

  • Mini­stranci: atak +2,5
  • Lek­to­rzy: atak +30
  • Orga­ni­ści: atak +331
  • Małe Dewotki: obrona +2,5
  • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +30
  • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +330
  • przy­rost opłat­ków: +20
  • ilość wiernych: +22

INFORMACJE:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: pixa­bay

Autor

Marcin

Jak nie siedzę na parafii to tworzę gry planszowe dla dzieciaków. Teraz są dostępne na www.debinski.edu.pl

Jeden komentarz do “Halabarda ProFincjała Sztabowego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *