Spis ProFincjałów Sztabowych

Spis graczy z funkcjami ZADEKW tym miejscu każdy xionc może zgłosić się do Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty. ProFincjałowie Sztabowi posiadają zdolność szerokiego gestykulowania i machania czym popadnie przy argumentowaniu własnego zdania. ProFincjałowie w razie wojny będą spokojnie siedzieć w sztabie jedynie przyglądając się walczącym na pierwszej linii Braciom Popychadłom i Przełorom Poligonowym. Zakon jest w stanie chętnych pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań. W przypadku ProFincjałą Sztabowego jest to uzyskanie 235929600 pkt w rankingu bitewnym. Przykładowo xionc, który stoczył 20000 walk i wygrał 10000 z nich oraz zdobył przy 50 relikwii już się kwalifikuje. Swoje kwalifikacje można sprawdzić tutaj. Gracze uzyskują funkcję dożywotnio co oznacza, że nawet jak ich ranking bitewny spadnie po uzyskaniu tytułu to nie będą musieli nic oddawać. Gracz może mieć jed­no­cze­śnie kilka róż­nych funk­cji w Zako­nie ale ProFincjałem można zostać tylko raz.


Dodatkowe warunki konkursu ZADEK (konkurs zakończono 22.03.2014)

Ponadto ze względu na przeładowanie Łatykańkiej Poczty skargami z Polski codziennie będą sprawdzane tylko pierwsze 2 wnioski. Wnioski można składać od 15.03.2014 w godz. 00:01 do 23:59 każdego dnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się jednego dnia mogą próbować innego dnia. Gracze, którym przyznano tytuł powinny odebrać relikwię Halabarda ProFincjała Sztabowego w ciągu 24h od jej wysłania przez Wolny Rynek. Koszt nagrody to 10000000C$ i będzie się zwiększał o 1 C$ z każdym wysłaniem. Nagrody nieodebrane przepadają a gracz nie może się wtedy starać o drugą taką samą relikwię (bo już jest na liście). Profincjałów Sztabowych nie może być więcej niż 1/2 liczby OP-patów Sztabowych (zaokrąglenie w górę).


Dodatkowe warunki konkursu Partyzantka ZADEK  (następcy konkursu ZADEK):

Zgłoszeń będzie można dokonywać jedynie w soboty i niedziele w godzinach 9:00-15:00. Wymagania minimalne pozostają w mocy. Gracze, którym przyznano tytuł powinny odebrać relikwię  Halabarda ProFincjała Sztabowego w ciągu 24h od jej wysłania przez Wolny Rynek. Koszt nagrody to 10000000C$. Nagrody nieodebrane przepadają a gracz nie może się starać o drugą taką samą relikwię (bo już jest na liście). Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się jednego dnia mogą próbować innego dnia. Oczywiście gracze, którzy mieli jakąś funkcję w ZADEK zachowują ją w też w partyzantce i nie mogą starać się ponownie o relikwię związaną z tą funkcją.


Zgłoszenie powinno zawierać nick z gry, wyliczony wynik, nr strony w statystykach graczy*

*Po kliknięci w grze na ikonę Statystyki gracz przenoszony jest pod adres typu http://parafia.biz/stats/battle/all/page/1 gdzie ostatnia liczba jest właśnie numerem strony. Numer strony jest też umieszczony w prostokącie pod rankingiem. Oczywiście bierzemy pod uwagę opcję „OD POCZATKU”.

Np: Jeśli gracz MarDeb chce zgłosić swoją chęć zostania ProFincjałem to powinien wysłać komentarz w tym wątku o treści:

MarDeb, 4147150311, 1


Aktualna lista ProFincjałów Sztabowych:

Adam89 ((halabarda wysłana)
Bozydara (halabarda wysłana)
domelossz (halabarda wysłana)
gazda (halabarda wysłana)
GREZAKOV (halabarda wysłana)
kroll (halabarda wysłana)
Luisek (halabarda wysłana)
Pio­trpm (halabarda wysłana)
Ssawka (halabarda wysłana)
stefun (halabarda wysłana)
Two­je­Su­mie­nie (halabarda wysłana)
Tomasino (halabarda wysłana)
void (halabarda wysłana)
wiki (halabarda wysłana)
zumar (halabarda wysłana)

Halabarda ProFincjała Sztabowego

halabarda-profincjala-sztabowegoHalabarda ProFincjała Sztabowego jest przeznaczona dla xionców obytych w intrygach Sztabu Generalnego. Aby otrzy­mać tar­czę doko­na­nia mili­tarne tych duchow­nych muszą być porów­ny­walne ze sławą takich dowód­ców jak: Saladyn, Fryderyk II Wielki czy Sulejman Wspaniały. Widok dowódcy wymachującego halabardą budzi strach pod­nosząc morale jed­no­stek i ich walory bitewne. Posia­dacz halabardy zna się dosko­nale na logi­styce pola bitwy i na pozyskiwaniu poparcia wśród wiernych. ProFincjałowie Szta­bowi bez litości wykorzystują niższych w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

  • Mini­stranci: atak +2,5
  • Lek­to­rzy: atak +30
  • Orga­ni­ści: atak +331
  • Małe Dewotki: obrona +2,5
  • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +30
  • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +330
  • przy­rost opłat­ków: +20
  • ilość wiernych: +22

INFORMACJE:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: pixa­bay