Halabarda ProFincjała Sztabowego

halabarda-profincjala-sztabowegoHalabarda ProFincjała Sztabowego jest przeznaczona dla xionców obytych w intrygach Sztabu Generalnego. Aby otrzy­mać tar­czę doko­na­nia mili­tarne tych duchow­nych muszą być porów­ny­walne ze sławą takich dowód­ców jak: Saladyn, Fryderyk II Wielki czy Sulejman Wspaniały. Widok dowódcy wymachującego halabardą budzi strach pod­nosząc morale jed­no­stek i ich walory bitewne. Posia­dacz halabardy zna się dosko­nale na logi­styce pola bitwy i na pozyskiwaniu poparcia wśród wiernych. ProFincjałowie Szta­bowi bez litości wykorzystują niższych w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +2,5
 • Lek­to­rzy: atak +30
 • Orga­ni­ści: atak +331
 • Małe Dewotki: obrona +2,5
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +30
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +330
 • przy­rost opłat­ków: +20
 • ilość wiernych: +22

INFORMACJE:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: pixa­bay

Tarcza OP-pata Sztabowego

tarcza-op-ata-sztabowegoTarczę OP-Pata Sztabowego mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili, że są warci więcej niż Przełorowie Poligonowi. Ich chłodny umysł, zmysł analityczny i umiejętność doprowadzenia do pata w pojedynku z arcymistrzami szachowymi mogą być wykorzystanie w Sztabie Generalnym Łatykanu i przez ZADEK. Aby otrzymać tarczę dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Juliusz Cezar, Gustaw II Adolf czy Geoge S. Patton. Widok dowódcy dzierżącego Tarczę podnosi morale jednostek i ich walory bitewne. Posiadacz tarczy zna się doskonale na logistyce pola bitwy. OP-patowe Sztabowi robią co chcą z gorszymi w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +2
 • Lek­to­rzy: atak +21
 • Orga­ni­ści: atak +233
 • Małe Dewotki: obrona +2
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +21
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +232
 • Przyrost opłatków: +15

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Zbroja Przełora Poligonowego

zbroja-przelora-poligonowegoZbroję Przełora Poligonowego mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili, że są warci więcej niż Bracia Popychadła. Dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Ryszard Lwie Serce, Scypion Afrykański czy Hannibal. Widok dowódcy ubranego w tę zbroję mobilizuje jednostki do cięższego treningu na poligonie a tym samym podnosi podstawowe walory bitewne jednostek a także polepsza logistykę. Przełorowie Poligonowi mogą pomiatać niższymi stopniami w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +1
 • Lek­to­rzy: atak +12
 • Orga­ni­ści: atak +155
 • Małe Dewotki: obrona +1
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +11
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +140
 • Przyrost opłatków: +10

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Zbroja Brata Popychadła

zbroja-brata-popychadlaZbroję Brata Popychadła mogą otrzymać xioncowie, którzy udowodnili swoją przydatność bojową i podstawowe zdolności dowódcze. Dokonania militarne tych duchownych muszą być porównywalne ze sławą takich dowódców jak: Jerzy Waszyngton, Erwin Rommel czy Pompejusz Wielki. Widok dowódcy ubranego w tę zbroję podnosi podstawowe walory bitewne jednostek a także nieznacznie polepsza logistykę. Bracia Popychadła są najniższymi w hierarchii ZADEK.

BONUSY:

 • Mini­stranci: atak +0,5
 • Lek­to­rzy: atak +5
 • Orga­ni­ści: atak +62
 • Małe Dewotki: obrona +0,5
 • Bab­cie Mohe­rowe: obrona +5
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: obrona +60
 • przyrost opłatków: +5

INFORMACJE:

Relikwia dostępna jedynie przez zamówienie na blogu. Szczegóły tutaj.

Zdjęcie: pixabay

Wdzięczność Cara

wdziecznosc-caraZ wdzięczności za akcję na Łukrajinie dostałeś Car Puszka. To jedno z największych dział w historii. Jego średnica to 900 mm, czyli mniej więcej tyle co obwód twojego pasa po ostatniej uczcie u Puti Na. Może jest mało mobilne ale za to jak walnie to nikt tego bezboleśnie na klatę nie przyjmie. Świadomość ta napełnia cię energią i twoich chłopaków również. Zarówno tych z witkami jak i służby kościelne.

BONUSY:

 • poziom energii: +21
 • przyrost zdrowia: +1
 • przyrost energii: +1
 • Ministranci: +3 do ataku
 • Lektorzy: +40 do ataku
 • Organiści: +600 do ataku

INFORMACJE:

Reli­kwia Wdzięczność Cara będzie do zdo­by­cia w queście cza­so­wym “Dobić Ukrainę” i potrwa od 7.03.2014 od godziny 21:00 do 12.03.2014 do godziny 21:00. Quest “Dobić Ukrainę” należy do serii Łukra­jiń­skie Questy.

zdjęcie: pixabay

Kosa Antydyktatorska

kosa-antydyktatorskaTo kosa Ponurego Żniwiarza. Niektórzy dyktatorzy byli na tyle zręczni i tak szybko podskakiwali, że udało im się wymigać o jego ciosu. Inni próbowali zagadać Ponurego Żniwiarza na śmierć – ale to był zły pomysł. A przecież zamiast robić wygibasy czy pleść trzy po trzy wystarczy zagrać ze Żniwiarzem w Backgammona. On to wprost uwielbia i chętnie się zgadza, bo rzadko przegrywa. Wygrany zaś zabiera zabawki lub życie przegranego. Ty wybrałeś tę kosę. Wersję Antydyktatorska DeLux. I teraz siejesz śmierć dookoła, niestety nawet wśród parafian.

BONUSY:

 • ilość wiernych: -50
 • Ministranci: +1 do ataku
 • Lektorzy: +13 do ataku
 • Organiści: +1690 do ataku i +1 do obrony
 • Małe Dewotki: +0,1 do ataku
 • Babcie Moherowe: +1 do ataku
 • Gospodynie Proboszcza: +13 do ataku i +1 do obrony

INFROMACJE:

Relikwia Kosa Antydyktatorska będzie do zdobycia w queście czasowym „Pomoc Łukrajinie Extra” i potrwa od 6.03.2014 od godziny 21:00 do 9.03.2014 do godziny 21:00. Quest „Pomoc Łukrajinie Extra” należy do serii Łukrajińskie Questy i będzie dostępny jedynie dla graczy, którzy zebrali już swoje doświadczenie gdy usuwano Muammara.

Dodatkowo śladowa ilość relek będzie dostępna 9.03.2014 po godzinie 21.

Grafika: Wikipedia

Przepalony Olej

przepalony-olejPrzepalony Olej to idealna relikwia dla każdego księdza, który jest zapalonym fanem, a nawet miłośnikiem ministrantów. Trzeba ich jakoś wynagrodzić, ale przecież nie warto rozdawać im pączków czy innych faworków z okazji tłustego czwartku. To kosztuje.
Wystarczy tylko ten przepalony olej. Jest go dzisiaj sporo. Ministranci mówią coś o tarciu. Że mniejsze jest i wtedy nie boli. Swoją drogą, to mało obchodzi cię to, czy wroga coś boli. Ale może to jest tak, że kiedy mniej boli to twoi ministranci są skuteczniejsi? Być może. Czujesz też, że relikwia ta sprawia, iż masz więcej energii i tego no… wigoru.

BONUSY:

 • poziom energii: +30
 • ministranci: +3 do ataku, + 1 do obrony

INFORMACJE:

Relikwia Przepalony Olej pojawi się 27.02.2014 czyli w Tłusty Czwartek. Relikwia ta pojawi się w 2 rzutach. Pierwszy rzut pączków Przepalonego Oleju spodziewany jest po godzinie 9.00, drugi po godzinie 20.00

zdjęcie: wikipedia

Prywatny Lotniskowiec

prywatny-lotniskowiecJedynie najbogatsze państwa mogą sobie pozwolić na utrzymanie uderzeniowej floty pełnomorskiej. Obecnie tylko Wielka Brytania, Tajlandia, Chiny, Rosja, Indie, Francja, Brazylia i Hiszpania mają po jednej takiej jednostce. Ale ty możesz im dorównać. Zrób sobie przyjemność i spraw sobie lotniskowiec.

Niby Włosi i Amerykanie nadal będą mocniejsi, ale tylko w teorii. W praktyce nie odważą się na atak. A nawet gdyby, to co to za problem. Poprosisz sąsiadów księży o pomoc i razem rozpier…, y znaczy się, rozwalicie konkurencję. Poza tym sam wiesz, że siła wrażenia jest tak samo ważna jak siła rażenia.

A wrażenie zrobisz lotniskowcem ogromne. Taki lotniskowiec ma wszystko na pokładzie: samoloty, marines, piekarnię. Prawdziwy prestiż i siła. Pamiętaj jednak, że to kosztuje. Dużo kosztuje. Lotniskowiec wart jest ponad 1 mld dolarów amerykańskich, co przy kursie 2 USD=1 C$ daje…

BONUSY:

 • Mini­stranci: +15 do ataku
 • Lek­to­rzy: +250 do ataku
 • Orga­ni­ści: +5000 do ataku
 • Małe Dewotki: +15 do obrony
 • Bab­cie Mohe­rowe: +200 do obrony
 • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: +4000 do obrony
 • przyrost opłatków: +100
 • przyrost C$: -1000

INFORMACJE:

Reli­kwia do zdo­by­cia w queście cza­so­wym pt: Być jak USNejwi. Quest ten dedy­k­owany jest gra­czom od LVL 35 i wymaga uży­cia gotówki. Duuużej gotówki.

Quest roz­pocznie się 15.02.2014  o godzi­nie 12:00 a koń­czy się 15.04.2014 o godzi­nie 18:00

Grafika: pixabay

Biblia Naturystów

Biblia NaturystówBiblia Naturystów to pozycja,  którą miałeś przeczytać jako jeden z pierwszych. Niestety kurier, który pojawił się z egzemplarzem testowym nie wytrzymał i postanowił przeczytać jej fragment. Zaparkował samochód pod kościołem i ponoć tylko rzucił okiem na spis treści. Następne co pamięta, to policjantów i strażaków wyciągających go z samochodu. Nie trzeba dodawać, że był nagusieńki bo ubranie w cudowny sposób zniknęło. Tak właśnie działa Biblia Naturystów. Sprowadza zapomnienie i kradnie ubranie. Ty wiesz jakie może przynieść korzyści. Oczyma wyobraźni widzisz wspólne jej czytanie z ministrantami, lektorami i młodszymi gospodyniami.

BONUSY:

 • Ministranci: +2 do ataku
 • Lektorzy: +55 do obrony
 • Gospodynie Proboszcza:  +1120 do obrony

INFORMACJE:

Relikwia pojawi się dnia 28.08.2013 po godzinie 12. Jej podstawowa cena będzie bardzo wysoka. Jednak przewidziano atrakcyjne promocje cenowe. Cena w promocji będzie się różniła w poszczególnych godzinach. Jak powiedział zaufany kapłan  – w nocy zawsze jest taniej. O!

PROMOCJE CENOWE:
Relikwię Biblia Naturystów w niższej cenie można kupić w następujących godzinach:

 • 17:35 — 17:40
 • 22:45 — 22:50
 • 02:25 — 02:35
 • 07:05 — 07:10

zdjęcie: wikipedia

Stołeczna Wyrwa

stołeczna wyrwaWyrwa, która sama się robi i nikt za nią nie odpowiada. Wystarczy ją mieć a życie staje się odrobinę łatwiejsze. Można zarabiać tylko na samym jej posiadaniu. Wszak nikt nie chce obudzić się rano z zapadniętych chodnikiem, ogródkiem lub kościołem. Nikt. Przypomina trochę czarną dziurę. Ale to nikogo nie powinno dziwić.

   
 
 

BONUSY:

 • miejsce na C$ +50000
 • przyrost C$: +1
 • Ministranci: +1 atak
 • Małe Dewotki: +1 obrona

INFORMACJE:

Relikwia Stołeczna Wyrwa dostępna będzie w queście stałym o nazwie Praca Stołeczna. Quest Praca Stołeczna rozpocznie się 6.10.2012 o godzinie 10:00 i dostępny jest dla graczy od 1 lvl.

zdjęcie: Black Hole przez Petr Kratochvil