Licytacja malejąca

W związku okrągłą 1601 rocznicą rabunku Rzymu przez Wizygotów zapraszam do licytacji Kremówki ze Świętego Miasta. To z powodu zaprzestania dostarczania tych ciastek do siedziby Alaryka Wizygoci pod jego przywództwem rozpoczęli marsz na Święte Miasto i sami sobie je wzięli. A my ocalimy tę prawdę i rozdamy jedną kremówkę aby jego potomkowie nie odwiedzili nas w tych samych zamiarach. A przy okazji zasilimy fundusz „Pokrzywdzonych przez wiadomo co i wiadomo gdzie”.

Zasady licytacji są następujące:

1. Każdy gracz ma prawo podać jedną ofertę.

2. Oferta musi być wielokrotnością 500C$. Inne oferty są nieważne.

3. Zgłaszanie ofert zaczyna się 24 sierpnia 2011 o godzinie 00:01 a kończy się 24 sierpnia sierpnia o 23:59 (czasu bloga).

4. Kremówkę ze Świętego Miasta dostanie gracz, który zaproponuje najniższą niepowtarzalną sumę (czyli taką, której nie podał inny gracz).

4a. Oferty nie będą ujawniane dopóki nie zostanie zakończona licytacjaOferty sprzed rozpoczęcia i po zakończeniu licytacji są nieważne.  (patrz pkt 3)

5. 25 sierpnia relikwia zostanie wystawiona na rynek po cenie zaproponowanej przez wygranego gracza. Od tego momentu liczymy 48h na odebranie relikwii z Wolnego Rynku. Po tym czasie oferta przepada.

6. Gracz, który nie odbierze z rynku nagrody oraz ci, którzy zaproponują sumę większą niż aktualna maksymalna pojemność parafii (dzięki budynkom i relikwiom) automatycznie trafiają na czarną listę i zostaną wyłączeni z możliwości uczestniczenia w innych aukcjach organizowanych na blogu.

6a. Gracz podający nieważną propozycję nie ma możliwości jej poprawienia w trakcie licytacji.

6b. Gracze wykluczeni w poprzednich aukcjach nie mogą wziąć udziału w tej licytacji.

7.  Spory związane z licytacją rozstrzyga Marcin.

8. Aktualna czarna lista licytacyjna:

Kyoo

Fundusz Rehabilitacyjny zostaje!

Fundusz RehabilitacyjnyFundusz Rehabilitacyjny został zaakceptowany przez biurokratów z Brukselki. Jest stałą i dotowaną agendą Kościoła. W związku z tym na stałe będzie wypłacane 40% wartości pokonanych jednostek wroga. Jedyny warunek wypłaty pozostał ten sam. Pieniądze dostają walczący w słusznej sprawie. A słuszność jest zawsze po stronie wygrywającego.