Spis Wielkich Mistrzów

Spis graczy z funkcjami ZADEKW tym miejscu każdy xionc może zgłosić się do Zakonu Agresywnej Defensywy i Ekonomicznej Krucjaty. Wielcy Mistrzowie to elita elity xionców. Militarne zdolności wykorzystują nawet gdy śpią. Zakon jest w stanie przyjąć chętnych pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań. W przypadku Wielkiego Mistrza jest to uzyskanie 7549747200 pkt w rankingu bitewnym. Przykładów nie będzie, bo każdy Wielki Mistrz wie, że jest Wielkim Mistrzem. Swoje kwalifikacje można sprawdzić tutaj. Gracze uzyskują funkcję dożywotnio co oznacza, że nawet jak ich ranking bitewny spadnie po uzyskaniu tytułu to nie będą musieli nic oddawać. Gracz może mieć jed­no­cze­śnie kilka róż­nych funk­cji w Zako­nie ale Wielkim Mistrzem można zostać tylko raz


Dodat­kowe warunki Kon­kursu ZADEK (kon­kurs zakoń­czony 22.03.2014)

Ponadto ze względu na przeładowanie Łatykańskiej Poczty skargami z Polski codziennie będzie sprawdzany tylko 1 wniosek. Wnioski można składać od 19.03.2014 w godz. 00:01 do 23:59 każdego dnia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się jednego dnia mogą próbować innego dnia. Gracze, którym przyznano tytuł powinny odebrać relikwię Ostrogi Wielkiego Mistrza w ciągu 24h od jej wysłania przez W0lny Rynek. Koszt nagrody to 50000000C$ i będzie się zwiększał o 1 C$ z każdym wysłaniem. Nagrody nieodebrane przepadają a gracz nie może się wtedy starać o drugą taką samą relikwię (bo już jest na liście). Wielkich Mistrzów nie może być więcej niż 1/2 liczby Generałów Zakonnych (zaokrąglenie w górę).


Dodatkowe warunki konkursu Partyzantka ZADEK  (następcy konkursu ZADEK):

Zgłoszeń będzie można dokonywać jedynie w soboty i niedziele w godzinach 9:00-15:00. Wymagania minimalne pozostają w mocy. Gracze, którym przyznano tytuł powinny odebrać relikwię Ostrogi Wielkiego Mistrza  w ciągu 24h od jej wysłania przez Wolny Rynek. Koszt nagrody to 50000000C$. Nagrody nieodebrane przepadają a gracz nie może się starać o drugą taką samą relikwię (bo już jest na liście). Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się jednego dnia mogą próbować innego dnia. Oczywiście gracze, którzy mieli jakąś funkcję w ZADEK zachowują ją w też w partyzantce i nie mogą starać się ponownie o relikwię związaną z tą funkcją.

Oferta specjalna na Lewe zaświadczenia bitewne:

Nuncjusz za drobną opłatą powierdzi na czas zakupu relikwii, że gracz ma większy Ranking Bitewny:

+1 000 000 000 pkt  za 2 000 000C$
(koszt nagrody to 52 000 000 C$ ale wymaga jedynie 6549747200 pkt w Rankingu bitewnym)

+ 2 000 000 000 pkt za 5 000 000 C$
 (koszt nagrody to 55 000 000 C$ ale wymaga jedynie 5549747200 pkt w Rankingu bitewnym).

+ 3 000 000 000 pkt za 9 000 000 C$
(koszt nagrody to 59 000 000 C$ ale wymaga jedynie 4549747200 pkt w Rankingu bitewnym).

+ 4 000 000 000 pkt za 14 000 000 C$
(koszt nagrody to 64 000 000 C$ ale wymaga jedynie 3549747200 pkt w Rankingu bitewnym).

+ 5 000 000 000 pkt za 20 000 000 C$
(koszt nagrody to 70 000 000 C$ ale wymaga jedynie 2549747200 pkt w Rankingu bitewnym


Zgłoszenie powinno zawierać nick z gry, wyliczony wynik, nr strony w statystykach graczy*

*Po kliknięci w grze na ikonę Statystyki gracz przenoszony jest pod adres typu http://parafia.biz/stats/battle/all/page/1 gdzie ostatnia liczba jest właśnie numerem strony. Numer strony jest też umieszczony w prostokącie pod rankingiem. Oczywiście bierzemy pod uwagę opcję „OD POCZATKU”.

Np: Jeśli gracz MarDeb chce zgłosić swoją chęć zostania Bratem Popychadłem to powinien wysłać komentarz w tym wątku o treści:

MarDeb, 4147150311, 1


Aktualna lista Wielkich Mistrzów:

Gazda (ostrogi wysłane)
MarDeb (ostrogi wysłane)

Ostrogi Wielkiego Mistrza

ostrogi-wielkiego-mistrzaOstrogi Wielkiego Mistrza choć małe to budzą szacunek i podziw. Noszone są jedynie przez najlepszego dowódcę i stratega w całym Zakonie. Trzeba mieć bardzo wysoki ZADEK i doświadczenie militarne porównywalne z Aleksandrem Wielkim aby je otrzymać. Osoby stojącej na czele ZADEK boi się nawet Papież i jego Łupiesz.

BONUSY:

  • Mini­stranci: atak +6
  • Lek­to­rzy: +80 do ataku i +3 do obrony
  • Orga­ni­ści: +1201 do ataku i +12 do obrony
  • Małe Dewotki: +6 do obrony
  • Bab­cie Mohe­rowe: +2 do ataku i +80 do obrony
  • Gospo­dy­nie Pro­bosz­cza: +12 do ataku i +1200 do obrony
  • przy­rost opłat­ków: +25
  • ilość C$: +1000000
  • ilość wiernych: +50

INFORMACJA:

Reli­kwia dostępna jedy­nie przez zamó­wie­nie na blogu. Szcze­góły tutaj.

Zdję­cie: wiki­pe­dia