Licytacja nieparzysta – dogrywka II z niespodzianką

Odcisk dłoniLicytacja nieparzysta polega na wyróżnieniu graczy z niektórymi nieparzystymi numerami. Wyróżnieniem jest możliwość zakupu elitarnej relikwii „Odcisk Dłoni” po cenie zaproponowanej przez gracza. W praktyce przedstawia się to następująco:

1. W dniu 3.09.2011 od godziny 00:01 do 21:00 (czasu bloga) gracze będą mogli podać sumę za jaką chcą kupić tę relikwię.

1a. Gracze nie mogą licytować powyżej 8000000 c$. Każda taka oferta jest nieważna a nick takiego gracza trafia na Czarną Listę Licytujących.

2. Każdy z graczy może podać tylko jedną sumę (jedno zgłoszenie). Jeśli wygra to za tę sumę na Wolnym Rynku zostanie wstawiona dla niego relikwia.

2a. Gracze w momencie zakończenia aukcji muszą mieć przynajmniej 300 wygranych walk. Jeśli po zakończeniu aukcji i sprawdzeniu ilość wygranych walk będzie mniejsza oferta takiego gracza staje się nieważna a gracz trafia automatycznie na Czarną Listę Licytujących.

3. Zgłoszenia sprzed terminu i po nim są nieważne a gracz nie ma możliwości wysłania drugiego zgłoszenia. Nie ma też możliwości poprawienia własnego zgłoszenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać sumę za którą gracz chce zakupić oraz ewentualnie nick gracza w grze parafia.biz (o ile jest on inny od nicka, którym gracz posługuje się na blogu) a także znak „+” jeśli gracz chce skorzystać z prawa do niespodzianki. Jeśli przy ofercie nie będzie znaku „+” przyjmuję, że gracz nie chce niespodzianki.  Jeśli gracz poda błędny nick to nie otrzyma nagrody nawet jeśli otrzyma wyróżnienie.

5. Po zakończeniu licytacji zostanie ustalona lista graczy (od najwyższej zalicytowanej sumy do najniższej). Wyróżnieni zostaną gracze o numerach: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 oraz 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. Do wygrania jest 25 szt. relikwii. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych zostanie wydane proporcjonalnie mniej relikwii. W przypadku równej sumy o numerze decyduje kolejność zgłoszeń (wcześniejsze = niższy numer).

Generalski Epolet5a. Niespodzianką jest dla graczy o numerach 2, 4, 6, 8, 10 i 100 możliwość zakupu Generalskiego Epoletu za wylicytowaną przez nich sumę. Jeśli w swojej ofercie gracz doda znaczek „+” to niespodzianka będzie przeznaczona tylko dla niego. Jeśli nie będzie znaczka „+” to oferta z tą kwotą zostanie przeznaczona dla wszystkich graczy.

6. Relikwie zostaną wystawione na rynek w ciągu 24h od zakończenia licytacji i od tego momentu gracze będą mieli 48h na zakup relikwii. Potem relikwie zostaną wycofane z oferty.

7. Relikwia nie może być kupiona na raty. Zakup następuje bezpośrednio na wolnym rynku.

8. Gracz, który mimo wygranego licytowania nie zakupi Odcisku Dłoni trafia na Czarną Listę Licytujących i nie może brać udziału w kolejnych aukcjach. Tak samo dzieje się z graczem, który wygrał prawo do niespodzianki zaznaczając w swojej ofercie „+” i jej nie wykupił.

9. Aktualna Czarna Lista Licytujących (nie mogą brać udziału w aukcji) to:

czesialdo , Kyoo , larry  , LeonXX , XTD , Ojciec_Onaniusz

9a. Czarna Lista Licytujących będzie aktualizowana na bieżąco.

10. Spory związane z licytacją rozstrzyga

UPDATE:

Dziękuję za zwrócenie uwagi, że 46 jest parzyste. Poprawiłem już w 5 pkt regulaminu na 45.

Licytacja nieparzysta

Odcisk dłoniLicytacja nieparzysta polega na wyróżnieniu co drugiego licytującego gracza. Wyróżnieniem jest możliwość zakupu elitarnej relikwii „Odcisk Dłoni” po cenie zaproponowanej przez gracza. W praktyce przedstawia się to następująco:

1. W dniu 26.08.2011 od godziny 00:01 do 22:00 (czasu bloga) gracze będą mogli podać sumę za jaką chcą kupić tę relikwię.

2. Każdy z graczy może podać tylko jedną sumę. Jeśli wygra to za tę sumę na Wolnym Rynku zostanie wstawiona dla niego relikwia.

3. Zgłoszenia sprzed terminu i po nim są nieważne a gracz nie ma możliwości wysłania drugiego zgłoszenia. Nie ma też możliwości poprawienia własnego zgłoszenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać sumę za którą gracz chce zakupić oraz ewentualnie nick gracza w grze parafia.biz (o ile jest on inny od nicka, którym gracz posługuje się na blogu).

5. Po zakończeniu licytacji zostanie ustalona lista graczy (od najwyższej zalicytowanej sumy do najniższej). Wyróżnieni zostaną gracze o nieparzystych numerach. Do wygrania jest 50 szt. relikwii. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości chętnych zostanie wydane proporcjonalnie mniej relikwii. W przypadku równej sumy o numerze decyduje kolejność zgłoszeń (wcześniejsze = niższy numer).

6. Relikwie zostaną wystawione na rynek w ciągu 24h od zakończenia licytacji i od tego momentu gracze będą mieli 48h na zakup relikwii. Potem relikwie zostaną wycofane z oferty.

7. Relikwia nie może być kupiona na raty. Zakup następuje bezpośrednio na wolnym rynku.

8. Gracz, który mimo wygranego licytowania nie zakupi relikwii trafia na czarną listę licytujących i nie może brać udziału w kolejnych aukcjach.

9. Aktualna czarna lista licytujących (nie mogą brać udziału w aukcji) to:

Kyoo.

10. Spory związane z licytacją rozstrzyga Marcin