Sąsiedzi Parafialandii

Ogłaszam konkurs na nazwy państw podobnie jak  Parafialandia zrzeszonych w Unii Bezbożników. Wiadmo, że jednym z krajów Unii jest Pizzalandia a nazwy pozostałych są zatarte na mojej mapie. Regulamin zabawy jest następujący:

1. Każdy z graczy może wysłać 1 wiadomość, w której zamieści nazwy maksymalnie 10 państw. Nazwy powinny mieć satyryczno-ironiczny charakter i luźny sposób nawiązywać do nazw państw UE.

1a. Jeśli nick na blogu jest inny niż nick gracza w grze to zgłoszenie powinno zawierać również nick z gry. Jeśli nicku z gry nie ma to nagroda zostanie wysłana zgodnie z nickiem z bloga.

2. Uczestnicząc w konkursie gracz zgadza się na nieodpłatne użycie jego pomysłu (nazwy) w grze.

3. Każdy gracz, którego nazwa zostanie wybrana otrzyma w nagrodę Pióro ze Złotą Stalówką (relikwia w grze). Dodatkowo gracz, który zgłosi 2-3 wybrane nazwy otrzyma Cudowną Zamianę lub jeśli zostanie wybranych ponad 3 jego propozycji to otrzyma Cudowną Zamianę z Chipem.

3a. Wybranych zostanie do 27 najlepszych nazw.

4. Nagrody będą do odebrania na Wolnym Rynku w ciągu 48h od daty ogłoszenia wyników konkursu.

5. Nagrody będą do odebrania w ciągu 48h od momentu ogłoszenia zwycięzców. Po tym terminie przepadają. Koszt odebrania nagrody wynosi 1o C$/szt i jest pokrywany przez wygrywającego.

6. W przypadku zgłoszenia przez kilku graczy tej samej wygrywającej nazwy nagrodę dostaje gracz, który zgłosił ją wcześniej ale zgodnie z pkt. 7.

7. Konkurs trwa od 9:00 13.11.2011  do 20:00 18.11.2011. Wcześniejsze oraz składane po terminie propozycje nie będą nagradzane.

8. Wszelkie spory i sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Marcin.