Nowe poziomy budynków

19

Służba Bezpieczeństwa w Parafiandii donosi, że szykują masowe strajki murarzy. A wszystko dlatego, że ci ostatni się nudzą. Niektórzy xiącowe tak się pobudowali, że bardziej już nie można. A jak bardziej nie można to taki murarz traci nadzieję i sens życia. A jak nie ma sensu życia to łatwo ulec wichrzycielom. I stąd te pomysły strajków. A zatem zdaniem szanownych xiąców:

Czym najlepiej zająć bezrobotnych murarzy?

Zobacz Wyniki

Loading ... Loading ...

Wasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy udostępnianiu kolejnych poziomów budynków.

19 komentarzy

 1. Gazda napisał(a):

  nekropolia albo watt i radyjko jednocześnie powiększyć ,ludziska będą mogli dobić więcej do kasy , wszak pieniądze są najważniejsze na świecie!

 2. Stefun napisał(a):

  Te drogie lotniskowce, inne questy C$-sożerne przy jednoczesnym zasypaniu relikwiami rynku co spowodowało spadek dochodów z handlu na rynku doprowadzi nawet lepiej sytuowanych Xiąców do ruiny. A budynki będą miały ceny nieboTyczne i dupa blada co kupować albo robić.

 3. Proboszcz-Glan napisał(a):

  A może jakiś nowy budynek?

  • Marcin napisał(a):

   Nowy typ? Czy nowy poziom?

   • domelossz napisał(a):

    http://blog.parafia.biz/informacje/budowniczowie/
    Coś było o tym i cisza 🙁

    • Marcin napisał(a):

     To było w ciemnych wiekach, czyli w epoce mojej nieobecności. Trudno mi się wypowiadać.

     • Proboszcz-Glan napisał(a):

      Chodzi o nowe typy budynków. Może lepiej zrobić wątek gdzie do jakiegoś czasu będziemy składać propozycje a potem „zarząd” wybiorą dwa/trzy nowe typy i może to jakoś pozytywnie wpłynie na gre

     • domelossz napisał(a):

      Ale tam są konkretne propzycje.
      Nic tylko czerpać pełnymi czymś tam 🙂

    • Kubarex napisał(a):

     To ja wkleję ponownie swoją propozycję :

     „”Kubarex
     8 lipca 2013 o 12:31
     Wypo­ży­czal­nie Rowe­rów 😉
     Ponie­waż oka­zało się nagle, że limu­zyny są “be”, nato­miast bajki są “cacy” wszy­scy księża odczuli nagle potrzebę rowe­ro­wego lansu.
     Mamy dotąd tylko Rower księ­dza Mate­usza, ale też kupę czę­ści i akce­so­riów rowe­ro­wych, koła, korby, pompki czy pedały (tego aku­rat w Kościele było zawsze pod dostat­kiem .…). czyli nasza spo­łecz­ność, pod wodzą Para­fia­nina i Para­fianki w pew­nym sen­sie wyprze­dziła pomy­sły Franka.
     Oczy­wi­ście my, jako Bar­dzo Mądrzy Xięża ( w skró­cie — BMX), roz­sze­rzamy dzia­łal­ność — i wypo­ży­czamy nie tylko rowery, ale wszystko, co się da …
     Roz­bu­do­wu­jąc Wypo­ży­czal­nię zyski­wa­łoby się moż­li­wość wystawiania/wypożyczania coraz więk­szej ilo­ści relek : np od 10 lvlu — 1 szt., od 20 — 2 szt., itd. Czas wypo­ży­cze­nia byłby stały, np 3 dni, po jego upły­wie relka wra­ca­łaby auto­ma­tycz­nie do sejfu wła­ści­ciela. Koszt wypo­ży­cze­nia byłby regu­lo­wany przez rynek — na iden­tycz­nych zasa­dach jak obec­nie sprze­daż poprzez WR czyli oferty z pro­po­no­waną ceną.
     Taki przy­by­tek roz­wią­załby pro­blem wciąż bra­ku­ją­cych mło­dym księ­żom sta­rych “zabyt­ko­wych” relek, bez któ­rych nie można robić wielu kłe­stów i roz­wi­jać biz­nesu, par­don — sze­rzyć wiary, ku chwale Pana …
     Ave Ja !
     K””

     No właśnie :
     Ave ja !
     K

 4. Proboszcz-Glan napisał(a):

  Tak tylko ktoś się musi za to wziąć ale kto jak nie Marcin?

 5. Rykkettard napisał(a):

  Najlepiej niech murarze się SPA zajmą 😉 Od tak częstego używania już wszystko wilgotne i grzyb już taki że parafialny Borowik Pustelnik może się schować

 6. Cristoff napisał(a):

  A jakie są najwyzsze poziomy teraz?

 7. twojesumienie napisał(a):

  niech budują kościół, co prawda jest już ze szczerego złota ale zawsze można go grafenem jeszcze ulepszyć 😛

 8. proboszcz laszlo napisał(a):

  w temacie nowych budynkow: a moze tak bazylika dla ksiezy powyzej ktoregos tam poziomu? zwykly kosciol to moze miec byle ksionc a bazylika to panie ho ho conajmniej pralat 🙂

  a taki wlasny zakon albo inne radyjo, a zakrystia to wuj? a moze parafialny zaritas?

  bonusy z w/w pozostawiam uznaniu papiestwa ale jak trzeba to chetnie cos zaproponuje.

 9. Marcin napisał(a):

  Plebania wygrała i plebania czeka już na rozbudowę.

Dodaj komentarz

© 2011 - 2020 Parafia.biz – informacje z placu budowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.