Nowe poziomy budynków

Służba Bezpieczeństwa w Parafiandii donosi, że szykują masowe strajki murarzy. A wszystko dlatego, że ci ostatni się nudzą. Niektórzy xiącowe tak się pobudowali, że bardziej już nie można. A jak bardziej nie można to taki murarz traci nadzieję i sens życia. A jak nie ma sensu życia to łatwo ulec wichrzycielom. I stąd te pomysły strajków. A zatem zdaniem szanownych xiąców:

[poll id=”13″]

Wasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy udostępnianiu kolejnych poziomów budynków.

Autor

Marcin

Jak nie siedzę na parafii to tworzę gry planszowe dla dzieciaków. Teraz są dostępne na www.debinski.edu.pl

19 komentarzy do “Nowe poziomy budynków”

 1. nekropolia albo watt i radyjko jednocześnie powiększyć ,ludziska będą mogli dobić więcej do kasy , wszak pieniądze są najważniejsze na świecie!

 2. Te drogie lotniskowce, inne questy C$-sożerne przy jednoczesnym zasypaniu relikwiami rynku co spowodowało spadek dochodów z handlu na rynku doprowadzi nawet lepiej sytuowanych Xiąców do ruiny. A budynki będą miały ceny nieboTyczne i dupa blada co kupować albo robić.

     1. Chodzi o nowe typy budynków. Może lepiej zrobić wątek gdzie do jakiegoś czasu będziemy składać propozycje a potem „zarząd” wybiorą dwa/trzy nowe typy i może to jakoś pozytywnie wpłynie na gre

     2. Ale tam są konkretne propzycje.
      Nic tylko czerpać pełnymi czymś tam 🙂

    1. To ja wkleję ponownie swoją propozycję :

     „”Kubarex
     8 lipca 2013 o 12:31
     Wypo­ży­czal­nie Rowe­rów 😉
     Ponie­waż oka­zało się nagle, że limu­zyny są “be”, nato­miast bajki są “cacy” wszy­scy księża odczuli nagle potrzebę rowe­ro­wego lansu.
     Mamy dotąd tylko Rower księ­dza Mate­usza, ale też kupę czę­ści i akce­so­riów rowe­ro­wych, koła, korby, pompki czy pedały (tego aku­rat w Kościele było zawsze pod dostat­kiem .…). czyli nasza spo­łecz­ność, pod wodzą Para­fia­nina i Para­fianki w pew­nym sen­sie wyprze­dziła pomy­sły Franka.
     Oczy­wi­ście my, jako Bar­dzo Mądrzy Xięża ( w skró­cie — BMX), roz­sze­rzamy dzia­łal­ność — i wypo­ży­czamy nie tylko rowery, ale wszystko, co się da …
     Roz­bu­do­wu­jąc Wypo­ży­czal­nię zyski­wa­łoby się moż­li­wość wystawiania/wypożyczania coraz więk­szej ilo­ści relek : np od 10 lvlu — 1 szt., od 20 — 2 szt., itd. Czas wypo­ży­cze­nia byłby stały, np 3 dni, po jego upły­wie relka wra­ca­łaby auto­ma­tycz­nie do sejfu wła­ści­ciela. Koszt wypo­ży­cze­nia byłby regu­lo­wany przez rynek — na iden­tycz­nych zasa­dach jak obec­nie sprze­daż poprzez WR czyli oferty z pro­po­no­waną ceną.
     Taki przy­by­tek roz­wią­załby pro­blem wciąż bra­ku­ją­cych mło­dym księ­żom sta­rych “zabyt­ko­wych” relek, bez któ­rych nie można robić wielu kłe­stów i roz­wi­jać biz­nesu, par­don — sze­rzyć wiary, ku chwale Pana …
     Ave Ja !
     K””

     No właśnie :
     Ave ja !
     K

 3. Najlepiej niech murarze się SPA zajmą 😉 Od tak częstego używania już wszystko wilgotne i grzyb już taki że parafialny Borowik Pustelnik może się schować

 4. niech budują kościół, co prawda jest już ze szczerego złota ale zawsze można go grafenem jeszcze ulepszyć 😛

 5. w temacie nowych budynkow: a moze tak bazylika dla ksiezy powyzej ktoregos tam poziomu? zwykly kosciol to moze miec byle ksionc a bazylika to panie ho ho conajmniej pralat 🙂

  a taki wlasny zakon albo inne radyjo, a zakrystia to wuj? a moze parafialny zaritas?

  bonusy z w/w pozostawiam uznaniu papiestwa ale jak trzeba to chetnie cos zaproponuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *