Kalendarz

parafialny kalendarzPora stworzyć parafialny kalendarz. W związku z tym prosimy xionców o zgłaszanie propozycji kiedy i co powinno być świętowane. Zgłaszający propozycje określą też jak dużo zostanie kalendarzy stanie się relikwiami. Najbardziej zmyślnych nagrodzimy także Złotą Stalówką oraz egzemplarzem Parafialnego Kalendarza.

Oczywiście zgłaszający propozycje nie mogą nimi naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nieodpłatnie i niewyłącznie udostępniają swoje pomysły na potrzeby gry parafia.biz

Aktualnie obchodzone są święta:

Informacje o świętach również na wiki

ANKIETA

[poll id=”15″]

Ankieta prawdopodobnie potrwa do 12.04.2014 do godziny 12:00 i jej wyniki posłużą do ustalenia jaka ilość relikwii Parafialny Kalendarz pojawi się w grze.

Autor

Marcin

Jak nie siedzę na parafii to tworzę gry planszowe dla dzieciaków. Teraz są dostępne na www.debinski.edu.pl

69 komentarzy do “Kalendarz”

 1. 17 grudnia – Dzień bez Przekleństw
  8 grudnia – Dzień Kupca (RELIKWIEEEE :D)
  tydzień, w którym wypada 11 listopada – Światowy Tydzień Nauki i Pokoju(nie będzie można atakować księży :O)
  12 września – Święto Wojsk Lądowych
  21 marca – Dzień Wagarowicza
  Wybrałem ciekawsze ze świąt z wikipedii XD

 2. Oto kilka pominiętych świąt, ważnych z punktu widzenia nas, wierzących:

  6 stycznia jest także Dzień Modlitwy w Pozycji Misjonarskiej
  25 stycznia – Wywrócenie św. Pawła pod Stodołą
  2 lutego – Zakonnice błogosławią Gromnice
  26 marca – Dzień Modlitwy od Tyłu (za więźniów)
  maj – Zjarane Świątki (święto ruchome)
  16 maja – Dzień Andrzeja i Baboli
  czerwiec – Niepokalanego Tylca Marioli Panny (święto ruchome)
  23 czerwca – Noc Świętochlańska
  29 września – Dzień Archaniołów (Jarosława, Antoniego, Adama)
  2 listopada – ZaUszki (co księdza mają za uszami)
  6 grudnia – MiłoJajki (międzynarodowy dzień drapania i głaskania)

  1. podobają mi się:
   25 stycz­nia — Wywró­ce­nie św. Pawła pod Sto­dołą
   maj — Zja­rane Świątki (święto ruchome)
   23 czerwca — Noc Świę­to­chlań­ska
   29 wrze­śnia — Dzień Archa­nio­łów (Jaro­sława, Anto­niego, Adama)
   6 grud­nia — Miło­Jajki (mię­dzy­na­ro­dowy dzień dra­pa­nia i głaskania)

 3. 10 kwietnia – rocznica zamachu Smoluchowskiego
  32 maj – święto lasu
  31 październik – hlejołyn lub zapuszki

  1. Tego 31 X, a raczej w diabelską no 31 X – 1XI chyba raczej Hell’o’Kitt’n, a i jakiś nocny queścior w formie klamkowania i zbierania cukierków po parafii z tej okazyji bardzo byłby na miejscu.

 4. 1 maja- międzynarodowy dzień obijania
  3 maja- konstytucyjny Staszek
  4 maja- dzień hydranta
  8 maja- święto zrośniętych członków
  26 maj- dzień rodzicielki
  29 czerwiec święto Pierwszego P. i nawróconego P.

 5. 1 stycznia – Światowy Dzień Kaca
  25 lutego – Dzień Masturbacji
  30 lutego – Międzynarodowy Dzień Dni, Które Nie Istnieją
  11 marca – Dzień Sołtysa
  16 marca – Dzień Przemytnika Litewskiej Książki
  23 marca – dzień windy
  9 kwietnia – Wigilia Wielkiego Zamachu połączona z zakrapianą ostatnią wieczerzą
  10 kwietnia – Święto Pieczonego Kartofla
  24 Kwietnia moje imieniny!!!!
  2 czerwca dzień dziecka niepoczętego.
  1 lipca otwarcie sezonu na utopce.

  A reszte wybierzcie sobie sami bo ja juz zgłupiałem do reszty

 6. Xiondzowie mogliby w osobnym wątku podać dzień swoich urodzi i imienin lub – tak jak w przypadku xiondza Metroniusza – jednolity dzień jednego z drugim i z tej okazji fundowaliby każdemu kto wykona zadany przez solenizanta i jubilata quest zafundować pamiątkową relkę – której parametry oczywiście równie samodzielnie zobowiązaliby się wyznaczyć jak i treść i liczbę questowych zadań.
  Ponadto ze swej trony proponuję przytulny dzień z równie przytulnym zadaniem na(g)rodzonym równie przytulną relką i to nie raz, a po dwakroć w roku – 31 I Światowy Dzień Przytulania i 24 VI – narodowe D?P?.

 7. brakuje jeszcze jednego, które obchodzimy co roku:
  11 listopada – dzień św. Marcina 😉 rozpierduchy w warszawie, palenia tęczy itp.

 8. Nie wiem czy to przeoczenie innych xiądzów czy inne licho ale nawet parafianin i papiesz pochylili się nad tą datą i relke z tej okazji dali.
  Data ta powinna być najważniejszą datą w parafialnym kalendarzu, ważniejszą od innych świąt i specjalnie w tymże oznaczoną.
  Dzień ten jest tak ważny, że (takie chodzą plotki) nawet papiesz dnia tego specjalną modlitwę odmawia.
  a dzień ten to:
  16.03- Marcinowe urodziny 🙂

 9. 5 marca – dzień Gospodyni (Proboszcza oczywiście – zawsze może zostać „teściową”) 🙂
  23 czerwca – Dzień Proboszcza (w końcu też ojciec) 😀

 10. – (DD) (MM)- Święto powstania Niepodległej Republiki Parafialandii (niestety zmuszony jestem prosić naszego naczelnego arcypasterza Parafianina o uzupełnienie daty, bo w czasie płomiennej mszy poszły z dymem wszystkie papieskie encykliki włącznie z tą erygującą nasze wirtualne państwo) 🙁

 11. 1 stycznia – święto bólu
  2 luty – święto tacy
  19 marca – dzień moczenia kija
  6 stycznia -Trzech szmatogłowych ze wschodu
  20 kwietnia – jajo o jaje
  21 kwietnia – święto kaca
  1 czerwca – święto pierwszej udanej teleportacji
  19 czerwca – święto kanibali
  27 czerwca – święto maści na ból D
  15 sierpnia – świeżo ściętej trawy
  1 listopada – sztywne święto bezruchu
  8 grudnia – In vitro
  25 grudnia – pępkowe
  26 grudnia – święto refleksji / 17 dni ?

 12. Na terenie Parafiandii obowiązują ogólnopaństwowe święta:

  Nowy Rok – 1 stycznia
  Święto trzech króli – 6 stycznia
  Wywró­ce­nie św. Pawła pod Sto­dołą – 25 stycz­nia
  Dzień świętego Walniętego – 14 lutego
  Dzień Chorób Rzadkich – 29 lutego
  Dzień Kobiet – 8 marca
  Dzień Soł­tysa – 11 marca
  Dzień Wagarowicza – 21 marca
  Dzień zja­da­nia Krymu – 18 marca
  Środa z popielniczką – marzec/kwiecień (święto ruchome)
  Wielka Noc – marzec/kwiecień (święto ruchome)
  Śmingus-Dyngus – marzec/kwiecień (święto ruchome)
  Dzień Para­fial­nego Kalendarza – 5 kwiet­nia
  Dzień św. brozy – 10 kwietnia
  Moje imieniny – 24 Kwiet­nia
  Święto nie­ro­bów – 1 maja
  Zja­rane Świątki – maj (święto ruchome)
  Dzień dziecka – 1 czerwca
  Noc Kupa Ły – 21/22 czerwca
  Otwar­cie sezonu na utopce – 1 lipca
  Dzień podległości – 28 lipca
  Święto cudu nad Wisłą – 15 sierpnia
  Dzień powrotu mło­dzieży – 1 wrze­śnia
  Koniec Świata – 11 września
  Święto Wojsk Lądo­wych – 12 wrze­śnia
  Dożynki – 22/23 września
  Dzień Archa­nio­łów Jaro­sława i Anto­niego – 29 wrze­śnia
  Roz­po­czę­cie sezonu pijań­stwa i zabawy – 1 października
  Święto Katechetów – 14 października
  Hell-O-Win – 31 października
  Wszystkich Śniętych – 1 listopada
  Dzień św. Mar­cina od rozrób – 11 listo­pada
  Andszejki – 29/30 listopada
  Miło­Jajki – 6 grud­nia
  Dzień kupca – 8 grudnia
  Gwiazdka – 24 grudnia

  Wciąż z datami do ustalenia:

  Stworzenie świata
  Dzień Księdza ateisty

 13. Wkład graczy:

  Void
  Koniec Świata — święto ruchome

  Cristoff
  8 grud­nia — Dzień Kupca (RELIKWIEEEE :D)
  12 wrze­śnia — Święto Wojsk Lądo­wych
  21 marca — Dzień Waga­ro­wi­cza

  Piktorn
  Święto nie­ro­bów 1.05

  Izun
  25 stycz­nia — Wywró­ce­nie św. Pawła pod Sto­dołą
  23 czerwca — Noc Świę­to­chlań­ska
  29 wrze­śnia — Dzień Archa­nio­łów (Jaro­sława, Anto­niego, Adama)
  6 grud­nia — Miło­Jajki (mię­dzy­na­ro­dowy dzień dra­pa­nia i głaskania)

  ikar660
  1 wrze­śnia — dzień powrotu mło­dzieży do szkół

  Rykkettard
  5 kwiet­nia — Dzień Para­fial­nego Kalendarza

  Antykatolik
  24 Kwiet­nia moje imie­niny
  11 marca – Dzień Soł­tysa
  1 lipca otwar­cie sezonu na utopce.

  twojesumienie
  11 listo­pada — dzień św. Mar­cina 😉 roz­pier­du­chy w war­sza­wie, pale­nia tęczy itp.

  TomaszM
  ksiądz ateista

  TomaszM
  – 28 lipca — począ­tek nowej ery oku­pa­cji brat­niej
  – 18 marca — Święto (ulu­bio­nych przez Cara) Cia­stek z KRYMEM

  Thorghaal
  1.10. roz­po­czę­cie sezonu pijań­stwa i zabawy

  Ssawka
  29 luty — Dzień Cho­rób Rzadkich

  grabarz83
  10 kwiet­nia– święto brzozy

  Jak o kimś zapomniałem to dajcie znać zanim rozdam nagrody

 14. Nagrody dostaną:

  Kalendarz:
  Void
  two­je­su­mie­nie
  Thor­ghaal
  Ssawka
  grabarz83

  Pióro
  Cri­stoff
  ikar660
  Anty­ka­to­lik
  TomaszM

  Pióro i kalendarz
  Izun

  1. Dzięki za kalendarz 🙂 tym bardziej że siedziałem na koncie jak się pojawił i zapomniało mi się o nim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *