Łukrajińskie Questy

Plan ataku na Łukrajinie

Papie­stwo po wie­lo­go­dzin­nych namo­wach uwa­gach Mar­cina i reszty gra­czy posta­no­wiło pomóc Łukra­ji­nie. Plan pomocy został przy­go­to­wany na pod­sta­wie taj­nych infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez samego Marcina.

Jed­nak papie­stwo posta­no­wiło doko­nać kilku nie­wiel­kich zmian, pra­wie, że kosme­tycz­nych. Bo Mar­cin był zbyt łaskawy jeśli cho­dzi o wyma­ga­nia. Ale już pokutuje.

 

Zatem ogłaszam co następuje:

  • Pojawi się kilka czasowych questów z serii Pomoc Łukrajinie – ile? To się zobaczy.
  • Aby rozpocząć kolejny quest trzeba skończyć poprzedni
  • W większości przypadków do wygrania są starsze relikwie, ale pojawią się też nowe tłuściutkie nagrody.
  • Nazwy, czas trwania questów itp. informacje będą pojawiały się w tym wpisie.
  • Informacja o nowych relikwiach pojawiać się będzie jak dotychczas na blogu.
  • Startujemy za jakąś godzinkę lub różaniec z pierwszym rzutem.
  • Pomoc potrwa kilka dni

Aktualizacje: 

3.03.2014 17:25
Pierwszy Quest: Pomoc Łukrajinie 1 rozpocznie się 3.03.2014 o godzinie 18:15 i potrwa do 06.03.2014 do godziny 20. Do zdobycia relikwia Bydgoski Kibol. Od 2 lvl.

3.03.2014 22:50
Drugi Quest: Pomoc Łukrajinie 2 rozpocznie się 3.03.2014 o godzinie 23:30 i potrwa do 07.03.2014 do godziny 23. Do zdobycia relikwia Sztandar US and A. Od 2 lvl. Aby go wykonać, należy mieć ukończony quest Pomoc Łukrajinie 1.

4.03.2014 17:50
Trzeci Quest: Pomoc Łukrajinie 3 rozpocznie się 4.03.2014 o godzinie 18:15 i potrwa do 09.03.2014 do godziny 23. Do zdobycia relikwia Koreański Transporter. Od 2 lvl. Aby go wykonać, należy mieć ukończony quest Pomoc Łukrajinie 2.

4.03.2014 20:01
Czwarty Quest: Pomoc Łukra­ji­nie 4 roz­pocz­nie się 5.03.2014 o godzi­nie 1:15 i potrwa do 10.03.2014 do godziny 1:15. Do zdo­by­cia reli­kwia Rozkaz Odwrotu. Od 2 lvl. Aby go wyko­nać, należy mieć ukoń­czony quest Pomoc Łukra­ji­nie 3.

5.03.2014 19:38
Piąty Quest: Pomoc Łukra­ji­nie 5 roz­pocz­nie się 5.03.2014 o godzi­nie 20:30 i potrwa do 11.03.2014 do godziny 20:30. Do zdo­by­cia reli­kwia Łukrajiński Pomnik. Od 2 lvl. Aby go wyko­nać, należy mieć ukoń­czony quest Pomoc Łukra­ji­nie 4.

06.03.2013 20:18
Quest: „Pomoc Łukrajinie Extra” rozpocznie się 6.03.2014 od godziny 21:00 a potrwa do 9.03.2014 12.03.2014 do godziny 21:00. Od 2 LVL. Dla graczy mających ukończony quest Upadek Muammara. Do wygrania relikwia Kosa Antydyktatorska. Quest przedłużony po wstawiennictwie Marcina.

07.03.2013 18:17
Quest: “Dobić Ukrainę” potrwa od 7.03.2014 od godziny 21:00 do 12.03.2014 do godziny 21:00. Quest “Dobić Ukrainę” należy do serii Łukra­jiń­skie Questy. Dostępny dla graczy od 2 lvl. I nie trzeba mieć niczego ukończonego. Tylko kilka relek… 🙂 Do wygrania relikwia Wdzięczność Cara.