Tagi Archiwum : Pomoc Łukrajinie

Łukrajińskie Questy

Łukrajińskie Questy

Papie­stwo po wie­lo­go­dzin­nych namo­wach uwa­gach Mar­cina i reszty gra­czy posta­no­wiło pomóc Łukra­ji­nie. Plan pomocy został przy­go­to­wany na pod­sta­wie taj­nych infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez samego Marcina. Jed­nak papie­stwo posta­no­wiło doko­nać kilku nie­wiel­kich zmian, pra­wie, że kosme­tycz­nych. Bo Mar­cin był zbyt łaskawy jeśli cho­dzi o wyma­ga­nia. Ale już pokutuje.  …

w kategorii: Informacje
77
© 2011 - 2021 Parafia.biz – informacje z placu budowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.