Złota Nagroda

zlotoZłota Nagroda na Olimpiadzie  SOЧKИ 2014. Relikwia dostępna tylko dla wybranych i zwycięskich Xiąży. Marzenie każdego. Potwierdza, że właściciel jest najlepszy. Budzi przerażenie wśród władz świeckich a i białogłowy możną nią banalnie zbałamucić.
 
 
 
 
 
BONUSY:

 • miej­sce na C$: +1000000
 • przy­rost wier­nych: +8
 • przyrost opłatków: +4
 • miej­sce na opłatki: +4000

INFORMACJE:

Reli­kwia Złota nagroda będzie dostarczana przez Wolny Rynek w cenie 1 C$, każdemu graczowi, który wygra konkurencję w I Blogowej Olimiadzie Zimowej. Nagroda będzie do odebrania do końca Olimpiady a nawet 24h dłużej. Po tym czasie nagroda przepada.

Grafika na podstawie: Pixabay

 

Srebrna Nagroda

srebroSrebrna Nagroda na Olimpiadzie  SOЧKИ 2014. Relikwia dostępna tylko dla wybranych i zwycięskich Xiąży. Przekleństwo każdego, bo potwierdza, że było się o krok od chwały. Mimo to budzi respekt wśród władz świeckich a i białogłowy możną nią zbałamucić.

 
 
 
 
 
BONUSY:

 • miej­sce na C$: +500000
 • przy­rost wier­nych: +4
 • przyrost opłatków: +2
 • miej­sce na opłatki: +2000

INFORMACJE:

Reli­kwia Srebrna Nagroda będzie dostarczana przez Wolny Rynek w cenie 1 C$, każdemu graczowi, który wygra zajmie drugie miejsce w konkurencję na I Blogowej Olimiadzie Zimowej. Nagroda będzie do odebrania do końca Olimpiady a nawet 24h dłużej. Po tym czasie nagroda przepada.

Zdję­cie: Pixabay

Brązowa Nagroda

brazBrązowa Nagroda na Olimpiadzie  SOЧKИ 2014. Relikwia dostępna tylko dla Xięży, którym nie udało się dotrzeć do finału. Niby zaszli daleko ale nikt o nich nie będzie pamiętał. Chyba już nawet nie budzi respektu wśród władz świeckich a i białogłowy trudno nią zbałamucić.

 
 
 
 
 
BONUSY:

 • miej­sce na C$: +250000
 • przy­rost wier­nych: +2
 • przyrost opłatków: +1
 • miej­sca na opłatki: +1000

INFORMACJE:

Reli­kwia Brązowa Nagroda będzie dostarczana przez Wolny Rynek w cenie 1 C$, każdemu graczowi, który wygra zajmie trzecie miejsce w konkurencji na I Blogowej Olimiadzie Zimowej. Nagroda będzie do odebrania do końca Olimpiady a nawet 24h dłużej. Po tym czasie nagroda przepada.

Zdję­cie: Pixabay